Konzultacije

Promjena konzultacija:

21.09.15 - Konzultacije - S. Babić

 

A B C Č D Đ F G H I J K L Lj M N O P R S Š T U V Z Ž

 

A    na vrh

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Alpeza Ivana, predavač

 

B    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Babić Snježana, predavač
UTO 12:00 - 13:30
SRI 15:45 - 17:15
411 353-706
dr. sc. Barišić Ivica, prof. v. š.
PON 10:30 - 12:00
ČET 18:00 - 19:00
433 677-212
prof. dr. sc. Bartulović Željko, red. prof. PON 16:00 - 17:00 419 353-721
Belančić Miljenko, predavač ČET 16:00 - 17:00 417 098/ 499-868
Blažević Branka,viši predavač
Rijeka: PON 18:00 - 18:45
Rijeka: SRI 9:30 - 10:30
Poreč: PET (u terminima održavanja nastave) 15:30 - 16:00
424 353-746
Bognolo Dario, predavač
PON 16:00 - 17:30
UTO 14:30 - 16:00
412 353-712
Sanja Bradić, asistent prema dogovoru, putem e-maila
mr. sc. Brajan Zrinka, predavač po dogovoru na mail 098/ 987-6811
Bratanović Tatjana, asistent PAZIN: ČET 16:00 - 16:45
Bratović Ljubica, asistent
Braut Marino, predavač ČET 16:30 - 17:30 422 353-723
Bronić Krešimir, asistent
dr. sc. Brščić Kristina, prof.v.š. UTO 14:00 - 15:00 052/ 408-303
dr. sc. Brumini Gordana, izv. prof. 688-244
dr. sc. Bubola Marijan, predavač ČET 13:00 - 15:00
Bulešić Denis
mr. sc. Buterin Denis, predavač SRI 9:00 - 9:45 433 353-728

 

C    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Cek Darko, prof., asistent PET 17:00 - 18:30 426 353-740

Č    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Černe Monika, asistent
PON 11:30 - 13:00
ČET 14:00 - 15:30
303 353-731

 

D    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Dami­janić Kristijan, predavač UTO 15:30 - 17:00 052/ 451-965
Davidović Vlatka, predavač
ČET 10:30 - 12:30
ČET 17:30 - 18:30
431 353-755
dr. sc. Debeljak Sandra, asistent PON 14:00 - 17:00 419 353-721
dr. sc. Dminić Rojnić Ivana, predavač SRI 15:30 - 17:30 28 052/ 451-965
dr. sc. Dudaš Slavica, predavač
Poreč: PON 13:00 - 15:00
Rijeka: po dogovoru mailom
052/ 451-960
Dundović Kristina, asistent
PON 9:00 - 10:30
PON 14:30 - 16:00
432 353-743

 

Đ    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
prof. dr. sc. Đerđa Dario PON 16:00 - 17:00 419 353-721

 

F    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Franki Vladimir, asistent konzultacije mailom 303

 

G    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Gligora Marković Maja, viši predavač
PON 18:30 - 19:30
ČET 14:00 - 16:00
419 353-724
dr. sc. Gluhić David, v. predavač Prije predavanja na kolegiju Tloznanstvo 16:00 - 16:30
mr. sc. Golob Marino, predavač
Rijeka: UTO 14:00 - 15:00
Rijeka: UTO 16:00 - 18:00
Pazin: PON 14:30 - 15:30
418
dr. sc. Goreta Ban Smiljana, prof. v. š. UTO 20:00 - 21:00 099/3381-304
Grakalić Ivan, predavač
UTO 14:00 - 15:30
SRI 18:15 - 19:15
303 353 - 731
Grgurić Željko, str. suradnik
Grizelj Mira, predavač SRI 16:30 - 17:30 422 353-723
Grujić Sanja, asistent PAZIN: PET 18:00 - 18:45 095/ 908 3228
Gržin Erika, predavač vidi obavijesti 434 353-726

 

H    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Hirnig Saša, viši predavač
PON 16:00 - 17:30
SRI 8:30 - 10:00
413 353-752
dr. sc. Hlača Bojan, prof.v.š.
PON 17:30 - 19:00
ili po dogovoru mailom
435
Hlevnjak Pastrovicchio Bernardina, asistent ČET 9:00 - 11:00

 

I    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Ilak Peršurić Anita Silvana, prof. v. š. PON 14:00 - 15:00 kabinet nastavnika na Institutu 052/ 408-329

 

J    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
doc. dr. sc. Jakupović Alen, prof. v. š.
PON 17:45 - 18:45
ČET 10:30 - 12:30
420 353-720
mr. sc. Jurasić Katica, viši pred. 434 353-726
prof. dr. sc. Jurić Tomislav
mr. sc. Jurin Goran, v. pred.
mr. sig. Jurjević Dinko, dipl. ing. obavezna prethodna najava i dogovor termina mailom 413

 

K    na vrh­­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Kaluža Marin, viši predavač
UTO 16:00 - 17:30
SRI 14:00 - 16:00
420 353-720
Kaurić Kruno, predavač 434 353-726
mr. sc. Kolarić Goran, predavač
izv. prof. dr. sc. Komen Vitomir, prof. v. škole
SRI 16:30 - 17:30
iza predavanja te po dogovoru mailom
433 098/ 216-770
prof. dr. sc. Koprivnjak Olivera 214-559
dr. sc. Kosić Urška, predavač
UTO 12:00 - 13:30
ČET 12:00 - 13:30
098/978-70-87
Kostelić Hrvoje, predavač PON 15:00 - 16:00 417 353-722
dr. sc. Kovačević Vesna, viši predavač
PON 18:00 - 19:00
UTO 13:00 - 14:00
052/ 431-603
mr. sc. Krajči Vesna, predavač
UTO 15:00 - 16:00
ČET 16:30 - 17:30
303 353-731
dr. sc. Krapac Marin, asistent
SRI 13:00 - 15:00
ili prema dogovoru
mr. sc. Krelja Kurelović Elena, viši predavač
Rijeka: PON 15:30 - 17:00
Pazin: UTO 18:00 - 19:30
Skype (elkrelja): ČET, 21:00 – 21:30
430 353-737
dr. sc. Krizmanić Danijel, asistent
dr. sc. Kršulja Marko, asistent PON 15:45 - 16:45 412 353-712
Kukuljan Elvis, predavač u dane održavanja ispita i predavanja 411 353-706

 

L    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Liverić Dijana, asistent
SRI 16:00 - 17:00
ČET 12:45 - 14:45
431 353-755
Lončarić Ranko, str. suradnik
Lovrić Željko, predavač PET 17:00 - 19:00 uz prethodnu najavu na tel. 091/ 434-5369
mr. sc. Lovrinov Mario, predavač
dr. sc. Lukić Igor, predavač SRI 13:00 - 15:00 27 052/ 408-340

 

Lj    na vrh­­

 

M    na vrh­­

 

­N    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Noč Dean, asistent

 

O    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Oplanić Milan, prof.v.š.
PON 19:00 - 20:00
UTO 19:00 - 20:00
052/ 408-330
dr. sc. Orlić Sandi, prof.v.š.

 

P    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Palman Ingrid, asistent po dogovoru na mail
Panev Ida, predavač UTO 17:00 - 20:00 411 353-706
mr. sc. Peranić Zvonimir, predavač
PON 12:00 -
SRI 17:00 -
432 353-743
Peričić Marin, predavač
mr. sc. Perić Zlatko, predavač po dogovoru mailom 434 091/223-5278 i 099/651-7075
+ dr. sc. Peršurić Đordano, prof. v.š. 052/ 408-302
Perušić Marija, predavač PON 16:15 - 17:15 422 525-475
dr. sc. Petrović Siniša, prof.v.š.
Sigurnost na radu : Zimski semestar, Srijeda, 12:30-15:00 i 19:00-20:30
Nakon završetka predavanja prema dogovoru na Poljoprivrednom odjelu Poreč
Poljoprivredni odjel: Zimski semestar, Petak 11:00-14:00 i 16:00-17:00
Poljoprivredni odjel: Ljetni semestar, Ponedjeljak, 12:30-15:30 i 17:00-18:00
Rijeka: 411 Poreč: 5 051/353-706 052/451-960
Pevalek Veljko, asistent
UTO 14:30 - 16:00
ČET 16:00 - 17:30
432 353-743
Pilepić Damir, asistent
UTO 14:00 - 15:30
ČET 16:00 - 17:30
425 353-747
Plavša Tomislav, v. predavač
PON 12:00 - 13:00
SRI 12:00 - 13:00
dr. sc. Pogarčić Ivan, prof. v. š.
UTO 14:00 - 16:00 red
UTO 16:00 - 18:00 izv
431 353-753
dr. sc. Pohajda Ines, predavač
Polić Tamara, viši predavač
UTO 14:00 - 15:30
SRI 10:00 - 10:45
SRI 16:15 - 17:00
415 353-715
dr. sc. Prgomet Željko, viši predavač ČET 14:00 - 16:00 098/ 255-791
dr. sc. Pribetić Đanfranko, v. predavač
Prpić Emil, predavač uz prethodnu najavu mailom
dr. sc. Pupavac Drago, prof.v.š.
PON 8:00 - 10:00
SRI 16:00 - 18:00
430 353-737

 

R    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Radeka Sanja, v. predavač 052/ 408-300
dr. sc. Rafajac Ozren, predavač
UTO 16:45 - 17:45
SRI 12:00 - 12:45
414 353-744
mr. sc. Rakamarić Šegić Mirjana, viši predavač
PON 17:45 - 19:15
ČET 12:15 - 13:45
419 353-721
dr. sc. Raspor Janković Sanja, predavač po dogovoru na e-mail 426 353-740
Rauker Koch Marina, asistent
ZIMSKI SEMESTAR (Rijeka): utorak od 15 do 16 sati, kabinet 436
LJETNI SEMESTAR (Ogulin): u dane održavanja nastave od 19.45 do 20.30
436 353-705
dr. sc. Regent Aleksandar, viši predavač PON 18:30 - 20:30 412 353-712
mr. sc. Ribarić Eda, predavač
PON 11:15 - 12:45
UTO 15:30 - 17:00
417 353-722
Roland Vlatko, asistent
mr. sc. Rončević Marina, predavač
3.9. - 11-13
8.9. - 11-13
9.9. - 17-18
15.9. - 11-13
18.9. - 11-13
22.9. - 11-13
424 353-746
Rudić Barbara, viši predavač
SRI 9:00 - 10:30
PET 16:00 - 18:00
418 353-718
prof. dr. sc. Rudić Dušan UTO 15:30 - 17:00 435 673-528
Rugani-Kukuljan Sandra, predavač 098/398-706
dr. sc. Ružić Pavlo, prof.v.š. PET 15:00 - 16:00 P 7 L 052/ 408-323

 

S    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Salopek Goran, asistent konzultacije mailom 303
dr. sc. Sesar Željko, viši pred. SRI 17:00 - 18:00 434 666-258
Severac Ljubica, asistent
Sinčić-Pulić Blanka, asistent 052/ 429-473
Smojver Miljenko
mr. sc. Smojver Željko, predavač po dogovoru putem e-maila 414
Stamenković Predrag, predavač SRI 18:00
dr. sc. Staver Mario, prof. v. š.
SRI 15:00 - 16:00
ČET 15:00 - 16:00
052/ 434-109
mr. sc. Stilin Anita, predavač
PON 10:30 - 12:00
SRI 16:00 - 17:30
436 353-705
mr. sc. Strahinja Robert, predavač
Rijeka: ČET 15:30 - 17:00 uz prethodnu najavu mailom
Pazin: SRI 17:15 - 19:00
426 051/353-740
Sulejmani-Dželili Sara, predavač PET 14:00 - 27 052/ 431-603

 

Š    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Šegota Darko, predavač
dr. sc. Šehanović Zlatko, predavač
Pazin: SRI 14:00 - 16:00
Pazin: SRI 19:00 - 20:00
dr. sc. Šekulja Damir, prof.v.š. u dogovoru sa studentima, odnosno sat vremena prije početka održavanja predavanja 052/ 451 - 950
mr. sc. Šepić Tatjana, viši predavač
PON 17:30 - 19:00
UTO 14:15 - 15:45
415 353-715
Šetić Elvino, asistent SRI 9:00 - 11:00 Ured u zgradi Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč
Mag. oec. spec. Širola Davor, predavač
UTO 15:00 - 17:00 (425/IV ili 2/0)
ČET 13:00 - 15:00 (425/IV)
425 353-747
Španjol Pandelo Sanda, asistent UTO 14:45 - 15:30 424 353-746
Dr. sc. Štefanac-Nadarević Vesna, viši pred. UTO 17:00 - 17:45 434 353-701
prof. dr. sc. Šubarić Drago, red.prof.
mr. sc. Šuker Dragutin, viši predavač
PON 11:30 - 13:30
ČET 15:00 - 16:00
414 353-744
Šuman Sabrina, predavač SRI 14:30 - 17:30 420 353-720

 

T    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Dražen Tomić, predavač UTO 16:45 - 17:45 434 353-701
mr. sc. Tomljanović Jasminka, viši predavač ČET 14:00 - 17:00 (3/0) 415 353-715
mr. sc. Tomljenović Ljerka, predavač
SRI 9:30 - 11:00
ČET 16:00 - 17:30
436 353-705
doc. dr. sc. Traven Luka, predavač SRI 16:00 - 17:00

 

­U    na vrh­

 

V    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Varga Sanja, asistent 052/ 431-603
mr. sc. Vinković Kravaica Anastazija, viši predavač vidi obavijesti 417 353-722
mr. sc. Vitezić Andrija, predavač ČET 17:00 - 17:45 434 209-590
mr. sc. Volarić Nižić Katarina, predavač
PON 15:00 - 17:00
SRI 14:00 - 16:00
ili po dogovoru e-mailom
425 353-747
mr. sc. Vukelić Bernard, viši predavač
SRI 15:00 - 16:00
SRI 18:00 - 20:00
420 353-720
Vukušić Davor, predavač PET 16:30 - 17:30 099/310-2016

 

Z    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Zambelli Sanja, viši predavač UTO 17:00 - 18:00 430 353-737
dr. sc. Zec Vojinović Melita
dr. sc. Zrilić Nataša, prof.v.š. UTO 17:00 - 18:00 (2/0) dvorana 2

 

Ž    na vrh

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Žic Dorotea, predavač
PON 12:00-13:00
SRI 15:00 - 17:00
414 353-744

 

NAPOMENA

Poduzetništvo - Gospić i Pazin

Za nastavne predmete studija poduzetništva u Gospiću i Pazinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

Informatika - Pula

Za nastavne predmete studija informatike u Puli će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

Cestovni i željeznički promet - Gospić i Ogulin

Za nastavne predmete studija cestovnog i željezničkog prometa u Gospiću i Ogulinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

­