Konzultacije

Promjena konzultacija:

10.02.16 - konzultacije kod mr.sc. Denisa Buterin
Poslovni odjel - 11.02.16 - Konzultacije u veljači - Marina Rauker Koch
Poslovni odjel - 11.02.16 - Konzultacije, T. Šepić u veljači
Poslovni odjel - 09.02.16 - Izmjena termina konzultacija kod dr.sc. Sanje Zambelli
Poslovni odjel - 08.02.16 - Konzultacije - Anita Stilin
Poslovni odjel - 08.02.16 - Konzultacije - N. Zrilić u veljači 2016.
Poslovni odjel - 08.02.16 - Konzultacije D. Širola u veljači 2016.
Poslovni odjel - 08.02.16 - Studij Poduzetništva u Rijeci i Pazinu - konzultacije veljača 2016. - mr. sc. Robert Strahinja
Poslovni odjel - 08.02.16 - Konzultacije kod Erike Gržin
Poslovni odjel - 04.02.16 - Konzultacije veljača 2016. - mr.sc. Bernard Vukelić
Prometni odjel - 11.02.16 - Konzultacije u veljači - Marina Rauker Koch
Prometni odjel - 11.02.16 - Barišić - konzultacije 11.02.
Prometni odjel - 11.02.16 - Konzultacije, T. Šepić u veljači
Prometni odjel - 10.02.16 - Konzultacije - Mirta Mataija
Prometni odjel - 08.02.16 - KONZULTACIJE 9.02.2016.- DOROTEA ŽIC
Prometni odjel - 08.02.16 - Konzultacije kod Erike Gržin
Prometni odjel - 02.02.16 - KONZULTACIJE 3.02.2016. DOROTEA ŽIC
Prometni odjel - 01.02.16 - KONZULTACIJE I PONAVLJANJE KOLOKVIJA ZA UTS - DOROTEA ŽIC
Prometni odjel - 31.01.16 - KONZULTACIJE I PONAVLJANJE KOLOKVIJA ZA UTS - DOROTEA ŽIC
Odjel sigurnosti na radu - 11.02.16 - Konzultacije, T. Šepić u veljači
Odjel sigurnosti na radu - 08.02.16 - Konzultacije - Anita Stilin
Odjel sigurnosti na radu - 08.02.16 - Konzultacije kod Erike Gržin
Odjel sigurnosti na radu - 04.02.16 - Konzultacije veljača 2016. - mr.sc. Bernard Vukelić
Telematika - 11.02.16 - Konzultacije, T. Šepić u veljači
Telematika - 08.02.16 - Konzultacije - Anita Stilin
Telematika - 08.02.16 - Konzultacije kod Erike Gržin

 

A B C Č D Đ F G H I J K L Lj M N O P R S Š T U V Z Ž

 

A    na vrh

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Alpeza Ivana, predavač

 

B    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Babić Snježana, predavač
09.02.2016. od 11:30 do 13:30 sati i od 18:30 do 19:30 sati;
16.02.2016. od 14:00 do 17:00 sati;
23.02.2016. od 09:00 do 10:30 sati i od 15:30 do 17:00 sati.
411 353-706
dr. sc. Barišić Ivica, prof. v. š.
PON 10:30 - 12:00
ČET 18:00 - 19:00
433 677-212
Belančić Miljenko, predavač ČET 16:00 - 17:00 417 098/ 499-868
Bognolo Dario, predavač
PON 15:45 - 16:45
UTO 14:30 - 16:00
412 353-712
Sanja Bradić, asistent prema dogovoru, putem e-maila
mr. sc. Brajan Zrinka, predavač po dogovoru na mail 098/ 987-6811
Bratanović Tatjana, asistent PAZIN: ČET 16:00 - 16:45
Bratović Ljubica, asistent
Braut Marino, predavač ČET 16:30 - 17:30 422 353-723
Bronić Krešimir, asistent
dr. sc. Brščić Kristina, prof.v.š. UTO 14:00 - 15:00 052/ 408-303
dr. sc. Bubola Marijan, predavač ČET 13:00 - 15:00
Bulešić Denis
mr. sc. Buterin Denis, predavač SRI 15:00 - 433 353-728

 

C    na vrh­

Č    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Černe Monika, asistent
ČET 14:30 - 16:00
ČET 18:30 - 19:15
303 353-731

 

D    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Dami­janić Kristijan, predavač UTO 15:30 - 17:00 052/ 451-965
Davidović Vlatka, predavač
PON 16:00 - 17:30
UTO 9:00 - 11:30
431 353-755
dr. sc. Debeljak Sandra, predavač PON 14:00 - 17:00 419 353-721
dr. sc. Dminić Rojnić Ivana, predavač SRI 15:30 - 17:30 28 052/ 451-965
dr. sc. Dudaš Slavica, predavač
Poreč: PON 13:00 - 15:00
Rijeka: po dogovoru mailom
Rijeka: 416 052/ 451-960; 051/353-716
Dundović Kristina, predavač
PON 9:00 - 10:30
PON 14:30 - 16:00
432 353-743

 

Đ    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
prof. dr. sc. Đerđa Dario PON 16:00 - 17:00 419 353-721

 

F    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Ferhatović Mensur, predavač UTO 16:00 - 16:45 412 353-712

 

G    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Gligora Marković Maja, viši predavač
UTO 17:30 - 18:30
SRI 12:00 - 14:00
419 353-724
dr. sc. Gluhić David, v. predavač Prije predavanja na kolegiju Tloznanstvo 16:00 - 16:30
mr. sc. Golob Marino, predavač
Rijeka: UTO 14:00 - 16:00
Rijeka: SRI 16:00 - 17:00
Pazin: PON 15:00 - 16:30
418 353-718
Golob Martin, asistent 432 353-743
dr. sc. Goreta Ban Smiljana, prof. v. š. UTO 20:00 - 21:00 099/3381-304
Grakalić Ivan, predavač
PON 14:00 - 15:45
UTO 17:30 - 18:45
303 353 - 731
Grgurić Željko, str. suradnik
Grizelj Mira, predavač SRI 16:30 - 17:30 422 353-723
Grujić Sanja, asistent PAZIN: PET 18:00 - 18:45 095/ 908 3228
Gržin Erika, predavač
UTO 16:00 - 17:30
ČET 14:15 - 15:45
434 353-726

 

H    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Hirnig Saša, viši predavač
PON 16:00 - 17:30
UTO 9:00 - 10:30
406 353-754
dr. sc. Hlača Bojan, prof.v.š.
PON 17:30 - 19:00
ili po dogovoru mailom
435 353-735
Hlevnjak Pastrovicchio Bernardina, asistent ČET 9:00 - 11:00

 

I    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Ilak Peršurić Anita Silvana, prof. v. š. PON 14:00 - 15:00 kabinet nastavnika na Institutu 052/ 408-329

 

J    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
doc. dr. sc. Jakupović Alen, prof. v. š.
PON 19:15 - 20:45
SRI 17:00 - 18:30
420 353-720
mr. sc. Jurasić Katica, viši pred. PET 15:00 - 16:00 434 353-726
prof. dr. sc. Jurić Tomislav
mr. sc. Jurin Goran, v. pred.
mr. sig. Jurjević Dinko, dipl. ing. obavezna prethodna najava i dogovor termina mailom 413

 

K    na vrh­­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Kaluža Marin, viši predavač
UTO 13:00 - 14:15
SRI 16:00 - 17:45
420 353-720
Kaurić Kruno, predavač 434 353-726
mr. sc. Kolarić Goran, predavač
izv. prof. dr. sc. Komen Vitomir, prof. v. škole
SRI 16:30 - 17:30
iza predavanja te po dogovoru mailom
433 098/ 216-770
prof. dr. sc. Koprivnjak Olivera 214-559
dr. sc. Kosić Urška, predavač
UTO 12:00 - 13:30
ČET 12:00 - 13:30
098/978-70-87
Kostelić Hrvoje, predavač PON 15:00 - 16:00 417 353-722
dr. sc. Kovačević Vesna, viši predavač
PON 18:00 - 19:00
UTO 13:00 - 14:00
052/ 431-603
mr. sc. Krajči Vesna, predavač
PON 08:30 - 10:00
UTO 15:15 - 16:45
303 353-731
dr. sc. Krapac Marin, asistent
SRI 13:00 - 15:00
ili prema dogovoru
mr. sc. Krelja Kurelović Elena, viši predavač
Pazin: PON 12:30-14:00
Pazin: UTO 17:00-17:45
Poreč: SRI 16:45-17:30
Rijeka: dogovor na mail
430 353-737
dr. sc. Krizmanić Danijel, asistent
dr. sc. Kršulja Marko, predavač
PON 15:30 - 17:00
UTO 14:30 - 16:00
412 353-712
Kukuljan Elvis, predavač u dane održavanja ispita i predavanja 411 353-706

 

L    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Liverić Dijana, asistent
ČET 10:00 - 12:15
ČET 16:00 - 17:00
431 353-755
Lovrić Željko, predavač PET 17:00 - 19:00 uz prethodnu najavu na tel. 091/ 434-5369
dr. sc. Lukić Igor, predavač SRI 13:00 - 15:00 27 052/ 408-340

 

Lj    na vrh­­

 

M    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Marić Pero, asistent SRI 16:00 - 17:00
Marinac Mladen, asistent
09.02. 9:30 - 11:00h;
11.02. 15:00 - 16:30h;
15.02. 15:00 - 16:30h;
16.02. - 16h Pazin (nakon ispita);
- 19h Poreč (nakon ispita);
22.02. 15:00 - 16:30h;
23.02. 9:30 - 11:00h
415 353-715
mr. sc. Mataija Mirta, predavač SRI 15:00 - 18:00 426 353-740
mr. sc. Mihaljević Antonija, predavač
03.02. i 10.02. 2016. godine od 12:00 do 15:00
Termini konzultacija za drugu polovicu veljače bit će naknadno objavljeni.
432 353-743
dr. sc. Mujaković Nermina, izv.prof.
prof. dr. sc. Mujić Ibrahim, prof.v.š. ČET 15:00 – 16:00 091/ 2518-373
Mustać Duško, predavač UTO 16:00 - 17:00 422 353-723

 

­N    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Noč Dean, asistent

 

O    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Oplanić Milan, prof.v.š.
PON 19:00 - 20:00
UTO 19:00 - 20:00
052/ 408-330
dr. sc. Orlić Sandi, prof.v.š.

 

P    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Panev Ida, predavač
SRI 13:00 - 15:00
ČET 17:15 - 18:15
411 353-706
mr. sc. Peranić Zvonimir, predavač
PON 18:00 -
ČET 19:00 -
432 353-743
mr. sc. Perić Zlatko, predavač po dogovoru mailom 434 091/223-5278 i 099/651-7075
Perušić Marija, predavač PON 16:15 - 17:15 422 353-723
dr. sc. Petrović Siniša, prof.v.š.
Sigurnost na radu : Zimski semestar, Srijeda, 12:30-15:00 i 19:00-20:30
Nakon završetka predavanja prema dogovoru na Poljoprivrednom odjelu Poreč
Poljoprivredni odjel: Zimski semestar, Petak 11:00-14:00 i 16:00-17:00
Poljoprivredni odjel: Ljetni semestar, Ponedjeljak, 12:30-15:30 i 17:00-18:00
Rijeka: 411 Poreč: 5 051/353-706 052/451-960
Pevalek Veljko, asistent
PON 17:30 - 19:30
ČET 10:30 - 11:30
433 677-212
Pilepić Damir, asistent
UTO 14:00 - 15:30
ČET 16:00 - 17:30
425 353-747
Plavša Tomislav, v. predavač
PON 12:00 - 13:00
SRI 12:00 - 13:00
dr. sc. Pogarčić Ivan, prof. v. š.
UTO 14:00 - 16:00 red
UTO 16:00 - 18:00 izv
431 353-753
dr. sc. Pohajda Ines, predavač
Polić Tamara, viši predavač
2.veljače 16:30-17:15
4.veljače Ogulin-neposredno nakon održavanja ispita
5.veljače 14:15-15:45
9.veljače 12-12:45
12.veljače 15-15:45; 17-18:30
13.veljače 14-14:45; 16-16:45
18.veljače Ogulin-neposredno nakon održavanja ispita
23.veljače 15-15:45; 17-18:30
25.veljače 14-14:45
415 353-715
dr. sc. Prgomet Željko, prof.v.š. ČET 14:00 - 16:00 098/ 255-791
dr. sc. Pribetić Đanfranko, v. predavač
Prpić Emil, predavač uz prethodnu najavu mailom
dr. sc. Pupavac Drago, prof.v.š.
PON 8:00 - 10:00
SRI 16:00 - 18:00
430 353-737

 

R    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Radeka Sanja, v. predavač 052/ 408-300
dr. sc. Rafajac Ozren, predavač
UTO 17:00 - 18:15
SRI 14:15 - 16:00
414 353-744
mr. sc. Rakamarić Šegić Mirjana, viši predavač
PON 13:15 - 15:15
SRI 17:30 - 18:30
419 353-721
dr. sc. Raspor Janković Sanja, viši predavač
PON 12:00 - 13:30
UTO 15:30 - 17:00
ili na e-mail
413 353-752
Rauker Koch Marina, predavač
ponedjeljak, 1. veljače - 16.00 do 17.00
utorak, 2. veljače - 14.00 do 16.00
ponedjeljak, 8. veljače - 13.30 do 15.00
četvrtak, 11. veljače - 16.00 do 17.30
ponedjeljak, 15. veljače - 10.30 do 12.00
četvrtak, 18. veljače - 16.00 do 17.30
ponedjeljak, 22. veljače - 10.30 do 12.00
četvrtak, 25. veljače - 16.00 do 17.30
436 353-705
mr. sc. Ribarić Eda, predavač
UTO 11:30 - 13:00
SRI 15:30 - 17:00
417 353-722
Roland Vlatko, asistent
mr. sc. Rončević Marina, predavač
PON 18:00 - 19:30
ČET 17:30 - 18:30
424 353-746
Rudić Barbara, viši predavač
SRI 9:00 - 10:30
ČET 16:00 - 18:00
418 353-718
prof. dr. sc. Rudić Dušan UTO 14:15 - 15:45 435 673-528
Rugani-Kukuljan Sandra, predavač 098/398-706
dr. sc. Ružić Pavlo, prof.v.š. PET 15:00 - 16:00 P 7 L 052/ 408-323

 

S    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Salopek Goran, asistent konzultacije mailom 303
dr. sc. Sesar Željko, viši pred. SRI 15:15 - 16:00 434 666-258
mr. sc. Smojver Željko, predavač po dogovoru putem e-maila 414
dr. sc. Staver Mario, prof. v. š.
SRI 15:00 - 16:00
ČET 15:00 - 16:00
052/ 434-109
mr. sc. Stilin Anita, predavač
PON 17:30 - 19:00
ČET 14:30 - 16:00
436 353-705
mr. sc. Strahinja Robert, predavač
Rijeka: PON 14:00 - 16:00
Pazin: UTO 17:30 - 18:30
uz prethodnu najavu mailom
426 051/353-740

 

Š    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
Šegota Darko, predavač
dr. sc. Šehanović Zlatko, predavač
Pazin: SRI 14:00 - 16:00
Pazin: SRI 19:00 - 20:00
dr. sc. Šekulja Damir, prof.v.š. u dogovoru sa studentima, odnosno sat vremena prije početka održavanja predavanja 052/ 451 - 950
dr. sc. Šepić Tatjana, viši predavač
utorak 02.02. 2016. 17.00-18.30h
srijeda 03.02. 2016. 14.30-16.00h
srijeda 10.02. 2016. 17.30-19.00h
četvrtak 11.02. 2016. 12.15-13.45h
utorak 16.02. 2016. 17.45-19.15h
srijeda 17.02. 2016. 18.00-19.30h
srijeda 24.02.2016. 17.00-18.30h
četvrtak 25.02.2016. 12.30-14.00h
415 353-715
Šetić Elvino, asistent SRI 9:00 - 11:00 Ured u zgradi Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč
Mag. oec. spec. Širola Davor, predavač pratite obavijesti 425 353-747
Dr. sc. Štefanac-Nadarević Vesna, viši pred. UTO 17:00 - 17:45 434 353-701
mr. sc. Šuker Dragutin, viši predavač
PON 12:00 - 14:00
PET 14:00 - 15:00
414 353-744
Šuman Sabrina, predavač
PON 14:30 - 16:00
ČET 16:00 - 17:30
420 353-720

 

T    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Dražen Tomić, predavač UTO 16:45 - 17:45 434 353-701
mr. sc. Tomljanović Jasminka, viši predavač
SRI 14:00 - 15:30
ČET 15:15 - 16:45
415 353-715
mr. sc. Tomljenović Ljerka, predavač
PON 15:15 - 17:30
UTO 8:15 - 9:00
436 353-725
doc. dr. sc. Traven Luka, predavač SRI 16:00 - 17:00

 

­U    na vrh­

 

V    na vrh­­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Vinković Kravaica Anastazija, viši predavač
četvrtak, 4. veljače: 13.30 - 14.15 i 18.30 – 19.15 sati
petak, 5. veljače: 14.45 – 16.15 sati
srijeda, 10. veljače: 14.00 – 17.00 sati
četvrtak, 18. veljače: 13.30 - 14.15 i 18.30 – 19.15sati
petak, 19. veljače: 14.45 – 16.15 sati
srijeda, 24. veljače: 14.00 – 17.00 sati
417 353-722
mr. sc. Vitezić Andrija, predavač ČET 17:00 - 17:45 434 209-590
mr. sc. Volarić Nižić Katarina, predavač
02.02. 15:30-17:00
04.02. 15:30-17:00
11.02. 15:30-17:00
12.02. 14:30-16:00
16.02. 15:30-17:00
18.02. 15:30-17:00
23.02. 15:30-17:00
26.02. 14:30-16:00
425 353-747
mr. sc. Vukelić Bernard, viši predavač
PON 13:30 - 14:30
PON 16:00 - 18:00
420 353-720
Vukušić Davor, predavač PET 16:30 - 17:30 099/310-2016

 

Z    na vrh­

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
dr. sc. Zambelli Sanja, viši predavač
UTO 16:00 - 18:00
ČET 10:00 - 12:00
430 353-737
dr. sc. Zec Vojinović Melita
dr. sc. Zrilić Nataša, prof.v.š. vidi obavijesti dvorana 2

 

Ž    na vrh

Nastavnik Prijem studenata Kabinet Telefon
mr. sc. Žic Dorotea, predavač
PON 14:00 - 15:00
UTO 14:00 - 16:00
414 353-744

 

NAPOMENA

Poduzetništvo - Gospić i Pazin

Za nastavne predmete studija poduzetništva u Gospiću i Pazinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

Informatika - Pula

Za nastavne predmete studija informatike u Puli će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

Cestovni i željeznički promet - Gospić i Ogulin

Za nastavne predmete studija cestovnog i željezničkog prometa u Gospiću i Ogulinu će se konzultacije održavati prema rasporedu predavanja i ispita za određeni predmet, a u Rijeci u vrijeme konzultacija nastavnika na drugim studijima.

­