Strani jezik IV (Njemački)

 

Okvirni sadrzaj predmeta

Obrada tekstova vezanih za struku, te upucivanje na strucnu terminologiju.
Pisanje dopisa, upita , ponuda.
Konjunktiv, Futur, Pasiv (prezent, preterit).

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Savladavanje strucnih termina. Razumijevanje teksta. Svladavanje osnovne komunikacije vezane za ovaj predmet.

Nacin polaganja ispita

Pismeni (test iz gramatike ) i usmeni (sposobnost komunikacije vezane za temu sigurnosti na radu) ispit

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija, te donijeti vlastite materijale vezane za temu.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušan kolegij Njemacki jezik III.