mr. sc. Tomljanović Jasminka, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
ČET 13:45 - 15:15 dvorana 309
Prijem studenata: 
ČET 15:15 - 16:45 dvorana 312
Kabinet: 
415
Telefon: 
353-715

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Internet tehnologije i E - poslovanje
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje