mr. sc. Tomljanović Jasminka, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
ČET 15 - 18h kabinet 415
Kabinet: 
415
Telefon: 
353-715

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Internet tehnologije i E - poslovanje
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje