mr. sc. Tomljanović Jasminka, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
ČET 14:00 - 17:00 (3/0)
Kabinet: 
415
Telefon: 
353-715

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Internet tehnologije i E - poslovanje
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje

Naziv ustanove zaposlenja
Veleučilište u Rijeci
 
Životopis, popis radova objavljenih u posljednjih pet godina uz navođenje kvalificirajućih radova za izvođenje nastave
 
Datum i mjesto rođenja: 15. lipnja 1960., Kotor
Roditelji: Veljko (pok.) i Nedjeljka r.Vignjević
Bračno stanje: udana
Državljanstvo: Hrvatsko, Hrvatica
Osnovno obrazovanje: 1975. OŠ Centar Rijeka
Srednje obrazovanje: 1979. Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi Rijeka–suradnik u odg.-obr. procesu
Visoko obrazovanje: 1983. Pedagoški fakultet u Rijeci – profesor matematike
Poslijediplomski studij: upisana  na FOI   Varaždin
Radno iskustvo:
2006. predavač na Veleučilištu u Rijeci
1999. - 2005. profesor mentor iz informatike u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka
1992. - 1998. profesor informatike u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka
1988. - 1992. profesor informatike Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi Rijeka
1986. - 1988. aplikacijski programer i projektant u  ERC-u  Dina-petrokemija Omišalj
1985. profesor matematike Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi Rijeka
1984. - 1985. profesor matematike OŠ Ljubomir Mrakovčić Opatija (danas OŠ Rikard Katalinić Jeretov)
1984. profesor matematike Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi Rijeka
Ostale aktivnosti:
2006. uspješno završen online tečaj „Izrada online tečaja pomoću WebCT“
2004. - 2005. stručna suradnica na Poslovnom odjelu Veleučilšta u Rijeci
2001. sudjelovanje u projektu Ministarstva prosvjete i športa „Izobrazba zaposlenika u školstvu za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija“ i završen predtečaj preko Interneta i tečaj „Training the Trainers“
2000. sudjelovanje na međunarodnom seminaru u Aurichu u Njemačkoj u organizaciji Unesca na prijedlog  Europskog doma Zagreb
1999. uključenje u međunarodni projekt „Europa u školi“ Europski dom Zagreb
1989. - 2005. obavljanje metodičkih vježbi iz kolegija Metodika nastave  informatike u svojstvu mentora za studente studijskih grupa Matematika i informatika-fiksna kombinacija i Informatika dvopredmetni studij-slobodna kombinacija Filozofskog fakulteta u Rijeci
1995. član Komisije za utvrđivanje osposobljenosti za vođenje informatičke učionice u osnovnim školama
1994. - 1996. izvanjski suradnik Zavoda za školstvo za obavljanje dijela poslova prosvjetnog savjetnika za informatiku za Primorsko –goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju
1989. član Republičke komisije za rad s nadarenom djecom
1988. - 2005. sudjelovanje i mentorstvo učenicima koji su na državnim natjecanjima i smotrama softverskih radova osvajali prva tri mjesta i mentorstvo učenici članici reprezentacije Republike Hrvatske na 7. međunarodnoj olimpijadi u informatici 1995.g. u Eindhovenu, Nizozemska
Stručni i znanstveni radovi:
  • CASE 17, 2005, Opatija, Ivan Pogarčić, Marin Kaluža, Bernard Vukelić, Jasminka Tomljanović, Maja Gligora Marković: “Primjena alata u stručnoj visokoškolskoj izobrazbi”
  • CASE 18, 2006, Opatija, Mijo Barinić, Infosistem Zagreb; Ivan Pogarčić, Jasminka Tomljanović, Veleučilište u Rijeci: „Mapper&BIS – evolucija jednog alata“
  • CASE 18, 2006, Opatija, Bernard Vukelić, Maja Gligora Marković, Jasminka Tomljanović, Veleučilište u Rijeci: „eObrazovanje – izbor ili nužnost“
  • CASE 18, 2006, Opatija, Jasminka Tomljanović, Marin Kaluža: “Pedagoške vrijednosti e-learning provjere znanja”
  • Računalo u školi X, 2006, Šibenik, Marin Kaluža, Jasminka Tomljanović, Sabrina Šuman: “E-learning provjera znanja”
  • CUC, 2006, Dubrovnik, Marin Kaluža, Sabrina Šuman, Jasminka Tomljanović: “Evolucija evaluacije pojavom e-learninga”
  • MIPRO, 2007, Opatija, Sabrina Šuman, Marin Kaluža, Jasminka Tomljanović: “Knowledge management – small Croatian reality”
Znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje i datum zadnjeg izbora
Predavač, 01.12.2005.g.