Njemački jezik III

Rijeka - redoviti studij

Rijeka - izvanredni studij

Ogulin

Okvirni sadrzaj predmeta

Teme za proširivanje vokabulara vezanog uz promet: Uvjeti odvijanja trgovine, Cestovno zakonodavstvo, Nekadašnja kola i kocije, Razvoj zeljeznice, Svijet prometa, Tehnologija i povezanost prometa i veza, Poboljšanje sigurnosti na cestama, Tehnološki razvitak automobila, Javni prijevoz, Gradski javni prijevoz, Tehnološke inovacije 21. stoljeca.
Gramatika: pasiv,zavisne recenice,infinitivne recenice, pogodbene recenice (sva tri tipa), prijedlozi.
Poslovno dopisivanje: pisanje poslovnih pisama vezanih uz otpremu, nacin pakiranja i nacin prijevoza

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Proširivanje vokabulara vezanog uz cestovni, zeljeznicki i poštanski promet. Tvorba i uporaba pasiva, ovladavanje pogodbeninm recenicama, uporaba prijedloga, Pisanje poslovnih pisama: otprema, pakiranje i nacin prijevoza.

Nacin polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušan kolegij Njemacki jezik II.