Informatika

Okvirni sadrzaj predmeta

Cjeline koje ce se obradivati jesu: pojam informatike, informacije, informacijske tehnologije i informacijskog društva; racunalni sustav; racunalni programi; organizacija i obrada podataka; multimedija; informacijski sustavi u poljoprivredi; racunalne mreze; internet; zaštita programa i podataka; ergonomija i uporaba racunala.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje studenata s temeljnim nacelima uspostavljanja i rada racunalnih i informacijskih sustava. Svladavanje rada na racunalu koristeci softverska sredstva koja se najviše koriste u poslovnim obradama, poglavito u poljoprivrednom kompleksu i Internet okruzenju.

Nacin polaganja ispita

Uvjet za usmeni dio ispita je realiziran seminarski rad i uspješno izvršen prakticni dio.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema preduvjeta.