Biokemija

Poreč

Okvirni sadrzaj predmeta

Principi grade makromolekula, konformacija i medumolekulske interakcije vazne u biokemiji. Aminokiseline i peptidi: kemijska svojstva i uloga u organizmu. Proteini: grada i funkcija, enzimi kao katalizatori u organizmu. Djelovanje insekticida i pesticida kao inhibitora enzima. Koenzimi, prostetske skupine i vitamini: njihova uloga u organizmu. Ugljikohidrati: grada i funkcija, odredivanje kolicine i spojevi u grozdu. Lipidi: grada i funkcija. Neutralne masti, ulja i lipidi koje nalazimo u mediteranskim kulturama. Voskovi i kompleksni lipidi. Osnovne postavke metabolizma i njegova regulacija. Fotosinteza: svjetlosne reakcije i reakcije u tami. Glikoliza. Alkoholno, mlijecno-kiselo i glicero-piruvatno vrenje. Biokemijske transformacije koje se zbivaju u vinu. Ciklus limunske kiseline. Oksidativna fosforilacija i respiratorni lanac. ?-oksidacija masti. Razgradnja aminokiselina i ciklus uree. Sinteza masnih kiselina. Fiksacija dušika i biosinteza aminokiselina. Nukleinske kiseline i geneticka šifra. Sinteza proteina. Geneticko inzenjerstvo te osobine i problemi geneticki modificirane hrane.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznati studente s osnovnim kemijskim strukturama u organizmu i objasniti funkcioniranje organizma na molekulskoj razini, te studentima ukazati na biokemijske osnove procesa koji se zbivaju tijekom prerade najznacajnijih mediteranskih kultura.

Nacin polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit. Uvjet pristupanja ispitu je polozen ispit iz kolegija Kemija.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušan kolegij Kemija.