Higijena i održavanje

Okvirni sadrzaj predmeta

HIGIJENA ZRAKA. HIGIJENA ZEMLJIŠTA. HIGIJENA VODE. Mikrobiologija voda. Onecišcenje voda. Obrada otpadnih voda. HIGIJENA NAMIRNICA. Mikroorganizmi u namirnicama. Kvarenje namirnica. Toksini bakterija, gljiva i algi. Metode zaštite namirnica. STERILIZACIJA. Metode sterilizacije. DEZINFEKCIJA. Sredstva za cišcenje i dezinfekciju. Mehanizmi djelovanja dezinficijensa. Principi «CIP-a». DEZINSEKCIJA. Insekti: osobine i vrste. Sredstva za provedbu dezinsekcije. Mehanizmi djelovanja insekticida. DERATIZACIJA. Vrste i osobine glodavaca. Nacini uništavanja glodavaca. PREHRAMBENI OBJEKTI I OPREMA. Opceniti i specificni zahtjevi prilikom izgradnje prehrambenih objekata – ventilacija, voda, osvjetljenje, materijali. HACCP sustav u proizvodnim pogonima. Higijena osoblja. SANITARNI NADZOR I PROPISI.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Poznavanje uzroka intoksikacija i infekcija, te upoznavanje s odrzanjem higijene i provedbom sanitacije u objektima za preradu namirnica.

Nacin polaganja ispita

Ispit se polaze usmeno.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema preduvjeta.