Rang liste - Rijeka

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE VELEUČILIŠTA U RIJECI DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

 • dokaz o uplati od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)
 • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
 • presliku osobne iskaznice
 • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin)
 • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) – original (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin)
 • završnu svjedodžbu srednje škole - original
 • dokaz o uplati školarine (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)
 • školarina za studije u Rijeci i Pazinu iznosi 6.000,00 kuna, a za studij u Poreču 7.320,00 kuna i plaća se u cijelosti, a uplata mora biti izvršena do dana upisa

 

Upisi za preddiplomske stručne studije koji se održavaju u Rijeci i Pazinu provodit će se u prostorima Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka i to  

6. listopada 2016. u 16,00

Upisi za preddiplomske stručne studije Poljoprivrednog odjela u Poreču (Mediteranska poljoprivreda i Vinarstvo) održat će se u Poreču na adresi C. Huguesa 6 i to 6. listopada 2016. godine od 16,00 do 17,00 sati.

Rang liste:

Stručni studij Informatika - izvanredni studij

Stručni studij Poduzetništvo - izvanredni studij

Stručni studij Telematika - izvanredni studij

Stručni studij Cestovni promet - izvanredni studij

 

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA DUŽNI SU NA UPISE PRISTUPITI OSOBNO I DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

 • uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa
 • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
 • presliku osobne iskaznice
 • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin)
 • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) – original (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin)
 • izvanredni studenti moraju na upise donijeti uplatu školarine
 • ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome završenog stručnog studija
 • ovjereni prijepis ocjena (ukoliko je na prijavama predana neovjerena preslika) ili ovjerenu dopunsku ispravu
 

 Rang liste:

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima - redoviti studij

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima - izvanredni studij

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima - poseban status

Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo - redoviti studij

Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo - dijete poginulog branitelja

Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo - izvanredni studij

Specijalistički diplomski stručni studij Promet - redoviti studij

Specijalistički diplomski stručni studij Promet - izvanredni studij

Specijalistički diplomski stručni studij Promet - dijete poginulog branitelja

Specijalistički diplomski stručni studij Promet - hrvatski branitelj

Specijalistički diplomski stručni studij Promet - posebni status

Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu - redoviti studij

Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu - izvanredni studij