Rang liste - Pazin

Upis kandidata na stručne studije Veleučilišta u Rijeci u ljetnom roku će se održati u ponedjeljak 23. lipnja 2014. od 9,00 do 12,00 sati u dvorani II. u prizemlju zgrade Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka.

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  • uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR6824020061100451485), poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju
  • uplatu školarine (račun Veleučilišta u Rijeci kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • original završne svjedodžbe

 

Rang liste:

Stručni studij poduzetništva - izvanredni