Cestovni promet - izvanredni

Veleučilište u Rijeci    
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Stručni studij Cestovni promet Rijeka  
  Akademska: 2014/15     Upisni rok: 1  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
  Za poseban status: 1  nema poseb. status  
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1 CRNKOVIĆ GORAN 20  
2 PERŠE DANIJELA 20  
3 DUJAKOVIĆ BRANIMIR 19  
4 TIJAN - MIKULIČIĆ IVA 15  
5 ZAKINJA TERI 15  
 
Svi kandidati su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu u ponedjeljak  
23. lipnja 2014. od 9,00 do 12,00 sati u dvoranu II. u prizemlju zgrade Veleučilišta
u Rijeci, Vukovarska 58 u protivnom gube pravo upisa.  
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva  
  Dr. sc. Ivica Barišić, viši predavač