Cestovni promet - izvanredni

Veleučilište u Rijeci Datum: 15.10.2013      
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Stručni studij cestovnog prometa  
  Akademska: 2013/14     Upisni rok: 3  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
     
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1 KEZELE MARINO 18  
2 DEMBIĆ DAMIR 15  
 
Svi kandidati su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu u srijedu 16. 10. 2013. od 8,00 do 10,00 sati
u protivnom gube pravo upisa.