Cestovni promet - izvanredni

Veleučilište u Rijeci   Datum:  9.09.2016    
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Stručni studij Cestovni promet  
  Akademska: 2016/17     Upisni rok: 2  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1 DOMITROVIĆ ANELIJA 22  
2 CRNIĆ GORAN 21  
3 NEMEŠ PETAR 16  
4 MITROVIĆ DAVID 14  
5 VIDAS GRGUR 14  
6 ŽIKOVIĆ SEBASTIAN 14  
7 BRKLJAČA LUKA 13  
 
Kandidati do rednog broja 6. su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu 13. rujna 2016. godine
u 10,00  sati u protivnom gube pravo upisa. Kandidat pod rednim brojem 7. se poziva na prozivku u 12,00
sati te će se upisati ukoliko netko od kandidata odustane od upisa.  
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva
  Dr. sc. Ivica Barišić, prof. v. š.