Cestovni promet - izvanredni

Veleučilište u Rijeci Datum: 10.09.2014  
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Stručni studij Cestovni promet  
  Akademska: 2014/15     Upisni rok: 2  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
  Za poseban status: 1  nema poseb. status  
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1. SIMPER MARIO 17  
2. ROSIĆ VIKTORIJA 12  
 
Svi kandidati su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu 12. rujna 2014. godine 
od 15,00 do 17,00 sati u protivnom gube pravo upisa.  
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva:  
  Dr. sc. Ivica Barišić, viši predavač