Cestovni promet - izvanredni

Veleučilište u Rijeci   Datum:  3.10.2016  
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Stručni studij Cestovni promet  
  Akademska: 2016/17     Upisni rok: 3  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
     
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1 VIDAKUŠIĆ THOMAS 17  
2 BRKLJAČA LUKA 13  
 
Svi kandidati su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu 6. listopada 2016. godine
u 16,00 sati u  protivnom gube pravo upisa.  
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva:  
  Dr. sc. Ivica Barišić, prof. v. š.