Informatika - izvanredni

Veleučilište u Rijeci Datum: 17.06.2015.
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij:Preddiplomski stručni studij Informatika  
  Akademska: 2015/16     Upisni rok: 1  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
     
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1 BLAUHORN LEONARD 23  
2 BOGNOLO VALENTINA 17  
3 HRVATIN DINO 16  
4 ŠIMAC NATALIJA 15  
 
Svi kandidati su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu 19. lipnja 2015. godine od 8,00 do 12,00 sati u protivnom gube pravo upisa.
   
 
  Predsjednica upisnog povjerenstva:  
     
  Mr. sc. Maja Gligora Marković, viši predavač