Informatika - izvanredni

Veleučilište u Rijeci Datum: 10.09.2014  
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Stručni studij Informatika  
  Akademska: 2014/15     Upisni rok: 2  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
  Za poseban status: 1  nema poseb. status  
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1. BERIŠA MATEJ 17  
2. BOBAN NADA 16  
3. CAR MARIO 16  
4. SIMČIĆ HANA 16  
5. TOMIĆ MARKO 15  
 
Svi kandidati su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu 12. rujna 2014. godine 
od 15,00 do 17,00 sati u protivnom gube pravo upisa.  
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva:  
  Mr. sc. Maja Gligora Marković, viši predavač