Informatika - izvanredni

Veleučilište u Rijeci      
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Stručni studij Informatika  
  Akademska: 2014/15     Upisni rok: 1  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
  Za poseban status: 1  nema poseb. status  
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1 HARAMIJA HRVOJE 22  
2 FULIGA BRANIMIR 21  
3 JEMRIĆ DAVOR 21  
4 MARTINČIĆ ANA 21  
5 OKLOBDŽIJA IGOR 21  
6 PETRIČIĆ PETAR 21  
7 MIHAJIĆ LJUBICA 18  
8 DUBRAVIĆ MIRSAD 17  
9 BANUŠIĆ GORAN 16  
10 KURILIĆ JOSIP 16  
11 MARIČIĆ ZORAN 16  
12 PUPIS FLORIJAN 16  
13 ŠTRLJIĆ LUKA 16  
14 BERETIN IRENA 15  
15 ČORAK MAŠA 15  
16 FANTOV RONI 15  
17 VUČINIĆ MLADENKA 13  
 
Svi kandidati su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu u ponedjeljak  
23. lipnja 2014. od 9,00 do 12,00 sati u dvoranu II. u prizemlju zgrade Veleučilišta
u Rijeci, Vukovarska 58 u protivnom gube pravo upisa.  
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva  
  Mr. sc. Maja Gligora Marković, viši predavač