Informatika - izvanredni

Veleučilište u Rijeci   Datum:  9.09.2016  
Trpimirova 2/5 R A N G    L I S T A  
RIJEKA 51000 Za studij: Stručni studij Informatika  
  Akademska: 2016/17     Upisni rok: 2  
  Za status: 3  IZVANREDAN  
 
RANG PREZIME I IME BODOVA  
1 PREMUŠ BOJAN 22  
2 ZMIJALAC LANA 18  
3 KVALIĆ GORAN 17  
4 MEDIJA DAVOR 15  
5 VUKUŠIĆ ANDREJA 14  
6 MRVČIĆ DAMIR 12  
 
Kandidati do rednog broja 5. su stekli pravo upisa te moraju pristupiti upisu 13. rujna 2016. 
godine u 10,00  sati u protivnom gube pravo upisa. Kandidat pod rednim brojem 6. se poziva 
na prozivku u 12,00 sati te će se upisati ukoliko netko od kandidata odustane od upisa. 
 
  Predsjednik upisnog povjerenstva  
  Mr. sc. Marino Golob, predavač