Sociologija poduzetništva

Okvirni sadržaj predmeta

 

U sklopu kolegija obrađuju se tematske cjeline poduzetničkog ponašanja, aktivnosti i djelovanja, poduzetništva kao društvenog fenomena, poduzetničke „klime“ u društvu, organizacijske i poduzetničke kulture, te novih trendova i perspektiva u poduzetništvu. Sociologija poduzetništva kao posebna sociologija akcentira nužnost istraživanja poduzetničke mreže: društvo kao kontekst poduzetničkih aktivnost - interesi poduzetnika  -  poduzetničko poslovanje s ciljem razumijevanja i prognoziranja budućih razvojnih specifičnosti fenomena poduzetništva kao (post)modenog društvenog trenda nekih budućih vremena.

 

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

 

 Razumijevanje poduzetničke strukture u društvenom kontekstu, razvijanje sposobnosti i vještina funkcioniranja unutar mikro i makro društveno-poduzetničkih područja djelovanja.

 

 

 

Način polaganja ispita

 

Pismeni i usmeni ispit.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

 

Studenti imaju mogućnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj te način izvođenja stručne prakse.

 

Preduvjeti za upis predmeta

 

 Nema preduvjeta.