mr. sc. Mataija Mirta, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 13:00 - 14:00
Prijem studenata: 
UTO 17:00 - 18:30
Prijem studenata: 
UTO 20:00 - 20:30
Kabinet: 
426
Telefon: 
353-740

Nastava

Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij poduzetništva - Kvantitativne metode za poduzetnike
Specijalistički studij prometa - Kvantitativne metode u prometu
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij prometa - Matematika
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij prometa - Matematika
Ogulin
Stručni studij prometa - Matematika