HelpDesk za korisnike

Kako se prijaviti na web sjedište www.veleri.hr

Upute za spajanje na bežičnu mrežu na Veleučilištu u Rijeci, Vukovarska 58.

Upute za Microsoft Dreamspark

Pitanja i probleme u radu s autentifikacijom, prijavite na  helpdesk@veleri.hr

Probleme i pitanja u vezi web sjedišta www.veleri.hr prijavite na webmaster@veleri.hr

Upite vezane uz StudIS Web šaljite na studis@veleri.hr