Cjenik studija

Naziv studija
Školarine
Broj žiro računa
Poziv na broj
Redoviti
Izvanredni
Prometni odjel
stručni studij cestovnog prometa - Rijeka
7.300
5.000
2402006-1100451485
JMBG-19
stručni studij željezničkog prometa - Rijeka
7.300
5.000
 2402006-1100451485
JMBG-19
stručni studij poštanskog prometa - Rijeka
7.300
5.000
 2402006-1100451485
JMBG-19
stručni studij cestovnog i željezničkog prometa - Ogulin
 
7.300
 2402006-1100451485
JMBG-191
specijalistički diplomski stručni studij prometa - Rijeka
7.300
5.000
 2402006-1100451485
JMBG
Poslovni odjel
stručni studij informatike - Rijeka
5.500
4.000
 2402006-1100451485
JMBG-20
stručni studij poduzetništva - Rijeka
5.500
4.000
 2402006-1100451485
JMBG
stručni studij informatike - Pula
5.500
5.500
 2402006-1100451485
JMBG-201
stručni studij poduzetništva - Pula, Pazin
5.500
5.500
 2402006-1100451485
JMBG-13
specijalistički diplomski stručni studij informatike - Rijeka
5.500
5.500
 2402006-1100451485
JMBG
specijalistički diplomski stručni studij poduzetništva - Rijeka
5.500
5.500
 2402006-1100451485
JMBG
Poljoprivredni odjel  
stručni studij vinarstva - Poreč
7.300
7.300
 2402006-1100451485
JMBG-18
stručni studij mediteranske poljoprivrede - Poreč
7.300
7.300
 2402006-1100451485
JMBG-18
specijalistički diplomski stručni studij vinarstva - Poreč
7.300
7.300
 2402006-1100451485
JMBG
Odjel sigurnosti na radu 
stručni studij sigurnosti na radu - Rijeka
7.300
5.000
 2402006-1100451485
JMBG-21
specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti na radu
7.300
5.000
 2402006-1100451485
JMBG
Telematika
stručni studij Telematike 7.300
5.000
 2402006-1100451485
JMBG
Razlikovni program
razlikovni program poduzetništva - Rijeka
 
5.500
 2402006-1100451485
JMBG
razlikovni program vinarstva - Poreč
 
4.000
 2402006-1100451485
JMBG

Visina troškova školarine za studente koji se upisuju u akademskoj 2011./2012. godini u I. godinu studija Veleučilišta u Rijeci kao redoviti studenti ovise o subvenciji iz Državnog proračuna.

Visina školarine za strane državljane iznosi dvostruko više od školarina za hrvatske državljane, osim ako zakonom ili međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno.

Troškovi razredbenog postupka iznose 160,00 kn, troškovi upisa u I. godinu 300,00 kn,  troškovi upisa u višu godinu 200,00 kn i  troškovi upisa putem prijelaza 300,00kn. 

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50%

Visina uplate kod ponovnog upisa kolegija u apsolvetskom stažu
 - 650,00 kn za tehničke i biotehničke studije
 - 500,00 kn za društvene studije

Visina uplate kod prijave ispita i obrane diplomskog rada nakon isteka redovnog apsolventskog staža
- 150,00 kn / po ispitu
- 600,00 kn / diplomski ispit

Visina uplate za izradu diplome
- 250,00 kn / diploma

Vrijednost ECTS bodova određuje se:

  1. Redoviti studenti uz djelomičnu subvenciju iz državnog proračuna na stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji se izvode u znanstvenom području:
  • društvenih znanosti plaćaju 5.500,00 kn ukupnu školarinu odnosno 1 ECTS bod iznosi 91,67 kn;
  • tehničkih i biotehničkih znanosti plaćaju 7.300,00 kn ukupnu školarinu odnosno 1 ECTS bod iznosi 121,67 kn.
  1. Izvanredni studenti na stručnim studijima koji se izvode u znanstvenom području:
  • društvenih znanosti plaćaju 4.00,00 kn ukupnu školarinu odnosno 1 ECTS bod iznosi 66,67 kn;
  • tehničkih i biotehničkih znanosti plaćaju 5.00,00 kn ukupnu školarinu odnosno 1 ECTS bod iznosi 83,34 kn.
  1. Izvanredni studenti na specijalističkim diplomskim stručnim studijima koji se izvode z znanstvenom području:
  • društvenih znanosti plaćaju 5.500,00 kn ukupnu školarinu odnosno 1 ECTS bod iznosi 91,67 kn;
  • tehničkih i biotehničkih znanosti plaćaju 5.000,00 kn ukupnu školarinu odnosno 1 ECTS bod iznosi 83,34 kn.