Obavijest o upisu studenata u višu godinu studija

Veleučilište u Rijeci
Vukovarska 58, Rijeka

U Rijeci, 29. srpnja 2016.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA

Studenti koji su do kraja ljetnog ispitnog roka položili sve ispite upisane u 2015./2016. akademskoj godini i neće izlaziti na rokove u 9. mjesecu, pristupaju upisima u narednu akademsku godinu prema sljedećem rasporedu:

Stručni studij Poduzetništvo (Rijeka) i spec. diplomski stručni studij Poduzetništvo- redoviti i izvanredni
5. 9. 2016. od 8,00  do 10,00 sati i od 12,00 do 14,00

Stručni studij Sigurnost na radu i spec. dipl. struč. studij Sigurnost na radu – redoviti i izvanredni
6. 9. 2016. od 8,00  do 10,00 sati i od 12,00 do 14,00        

Stručni studij Cestovni, Poštanski i Željeznički promet redoviti i spec. diplomski stručni studij Promet - redoviti i izvanredni
7. 9. 2016. od 8,00  do 10,00 sati i od 12,00 do 14,00        

Stručni studij Informatika redoviti i Specijalistički diplomski stručni studij Inf. teh. u posl. sust. – redoviti i izvanredni
8. 9. 2016. od 8,00  do 10,00 sati i od 12,00 do 14,00        

Stručni studij Telematika - redoviti i izvanredni
9. 9. 2016. od 8,00  do 10,00 sati i od 15,00 do 18,00        

Raspored za studije u Pazinu i Ogulinu bit će naknadno objavljena kao i za studente koji nisu položili sve ispite upisane u tekućoj akademskoj godini.

Na upise je potrebno dostaviti:

  1. Indeks s upisanim ocjenama iz položenih ispita i ispunjeni upisni materija. UPIS NEĆE BIT MOGUĆ AKO U INDEKSU NISU UPISANE OCJENE IZ SVIH POLOŽENIH PREDMETA.
  2. Uplatu od 200,00 kuna za troškove upisa uplaćenu na žiro račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485,  poziv na broj: OIB studenta.
  3. Ukoliko student ima u indeksu pečat: Posuđuje u knjižnici, treba zatražiti u knjižnici pečat: Vratio u knjižnicu.
  4. Redoviti studenti koji studiraju uz plaćanje, te izvanredni studenti moraju uplatiti školarinu ovisno o broju ECTS bodova koje upisuju. Uplatnice za troškove upisa i troškove školarine studenti će moći podignuti na mjestu upisa nakon izračuna školarine. Troškovi školarine se plaćaju u cijelosti.
  5. Redoviti studenti stručnih studija koji upisuju petu godinu studiranja gube prava redovitog studenta temeljem članka 21. Pravilnika o studiranju i mogu nastaviti studij samo kao izvanredni studenti.
  6. Redoviti studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija koji upisuju četvrtu  godinu studiranja gube prava redovitog studenta temeljem članka 21. Pravilnika o studiranju i mogu nastaviti studij samo kao izvanredni studenti.

Evidencija studija