Obavijest o upisu studenata u višu godinu studija

Veleučilište u Rijeci
Vukovarska 58, Rijeka
U Rijeci, 9. rujna 2016.

OBAVIJEST O UPISU STUDENATA U VIŠU  GODINU STUDIJA

Raspored  upisa studenata u višu godinu studija ili u ponavljanje godine:

Stručni studij Poduzetništvo (Rijeka) redoviti i  Spec. diplomski stručni studij Poduzetništvo redoviti
  19.9.2016.       (prezimena A-L)         9,00 -12,00 sati          
  20.9.2016.       (prezimena M-Ž)        9,00 -12,00 sati          

Stručni studij Poduzetništvo (Rijeka) izvanredni i  Spec. diplomski stručni studij Poduzetništvo izvanredni
  19.9.2016.       (prezimena A-L)         15,00 – 18,00 sati      
  20.9.2016.       (prezimena M-Ž)        15,00 – 18,00 sati      

Stručni studij Sigurnost na radu redoviti i spec.  dipl. struč. studij Sigurnost na radu redoviti
  21.9.2016.       (prezimena  A-L)         9,00 – 12,00 sati        
  22.9.2016.       (prezimena M-Ž)        9,00 – 12,00 sati        

Stručni studij Sigurnost na radu izvanredni i  spec. dipl. struč. studij Sigurnost na radu izvanredni
  21.9.2016.       (prezimena  A-L)         15,00 – 18,00 sati      
  22.9.2016.       (prezimena M-Ž)        15,00 – 18,00 sati      

Stručni studij Cestovni, Poštanski i Željeznički  promet redoviti i Spec. diplomski stručni studij Promet redoviti
  23.9.2016.       (prezimena A-L)         9,00 – 12,00 sati        
  26.9.2016.       (prezimena M-Ž)        9,00 – 12,00 sati        

Stručni studij Cestovni, Poštanski i Željeznički  promet izvanredni i Spec. dipl. stručni studij Promet izvanredni
  23.9.2016.       (prezimena A-L)         15,00 – 18,00 sati      
  26.9.2016.       (prezimena M-Ž)        15,00 – 18,00 sati      
  Stručni studij Informatika redoviti i  Specijalistički diplomski stručni studij Inf. teh. u posl. sust. redoviti
  27.9.2016.       (prezimena A-L)         9,00 – 12,00 sati        
  28.9.2016.       (prezimena M-Ž)        9,00 – 12,00 sati        

Stručni studij Informatika izvanredni i  Specijalistički diplomski stručni studij Inf. teh. u posl. sust. izvanredni
  27.9.2016.       (prezimena A-L)         15,00 – 18,00 sati      
  28.9.2016.       (prezimena M-Ž)        15,00 – 18,00 sati      

Stručni studij Telematika redoviti
  29.9.2016.       9,00 -12,00 sati          

Stručni studij Telematika izvanredni
  29.9.2016.       15,00-18,00 sati                    
 
Upisi za stručne studije Cestovni i Željeznički promet u Ogulinu će  se održati 4. 10. 2016. u 14,00 sati u prostorima Obrtničke i tehničke škole u Ogulinu.

UPOZORAVAJU SE STUDENTI DA MORAJU PRISTUPITI  UPISIMA PREMA NAVEDENOM RASPOREDU DA NE BI IZGUBILI STUDENTSKA PRAVA ZA  AKADEMSKU 2016./2017. GODINU.

NA UPISE  JE POTREBNO DOSTAVITI:

1. Uplatu od 200,00 kuna za  troškove upisa uplaćenu na žiro račun Veleučilišta u Rijeci IBAN:  HR6824020061100451485,  poziv na broj:  OIB studenta.

2. Ukoliko student ima u  indeksu pečat: Posuđuje u knjižnici, treba zatražiti u knjižnici pečat: Vratio  u knjižnicu.

3. Indeks s upisanim ocjenama iz  položenih ispita i ispunjeni upisni  materijal: upisni list, prijavni list i popis predmeta koji će se slušati.

4. Redoviti studenti koji  studiraju uz plaćanje, te izvanredni studenti moraju uplatiti školarinu ovisno  o broju ECTS bodova koje upisuju. Dokaz o uplati troškova školarine i troškova upisa dostaviti na  dan upisa.

5. Izvanredni studenti  upisani akademske godine 2013./2014. i ranije pri upisu više godine studija plaćaju  troškove školarine u visini umnoška upisanih ECTS bodova i vrijednosti 1 ECTS  boda kako slijedi:

- za kolegije koje  upisuju prvi put
 
  Stručni studiji

  - društveno usmjerenje  66,67 kuna
  - tehničko usmjerenje  83,34 kuna
  - dislocirani studiji u  Poreču i Ogulinu 121,67 kuna odnosno 91,67 kuna u Pazinu

Specijalistički diplomski  stručni studiji
  - društveno usmjerenje  91,67 kuna
  - tehničko usmjerenje  83,34 kuna

- za kolegije koje  ponavljaju sukladno Odluci o visini školarina, participaciji redovitih  studenata u troškovima studija, troškovima upisa i ostalim plaćanjima za stručne  i specijalističke studije 1 ECTS bod 100,00 kuna odnosno 122,00 kune za studije  u Ogulinu i Poreču

Izvanredni studenti upisani 2014./2015. i 2015./2016.  akademske godine plaćaju troškove školarine u visini umnoška upisanih ECTS  bodova i vrijednost 1 ECTS boda od 100,00 kuna, osim za studije u Poreču i  Ogulinu gdje je vrijednost 1 ECTS boda 122,00 kune.

6. Redoviti studenti  stručnih studija koji upisuju petu godinu studiranja gube prava redovitog  studenta temeljem članka 21. Pravilnika o studiranju i mogu nastaviti studij  samo kao izvanredni studenti.

7. Redoviti studenti  specijalističkih diplomskih stručnih studija koji upisuju četvrtu godinu  studiranja gube prava redovitog studenta temeljem članka 21. Pravilnika o  studiranju i mogu nastaviti studij samo kao izvanredni studenti.

Evidencija  studija