Raspored predavanja - Poljoprivredni odjel

Stručni studij vinarstva - Poreč

I godina - Redoviti studij: 
I godina - Izvanredni studij: 
II godina - Redoviti studij: 
II godina - Izvanredni studij: 
III godina - Redoviti i izvanredni studij: 

Stručni studij mediteranske poljoprivrede - Poreč

I godina - Redoviti studij: 
I godina - Izvanredni studij: 
II godina - Redoviti studij: 
II godina - Izvanredni studij: 
III godina - Redovni i izvanredni studij: