Specijalistički diplomski stručni studij vinarstva

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Odabrana poglavlja Vinogradarstva 2 - 2 1 5 1
2 Kemija mošta i vina 2 - 2 - 3 1
3 Mikrobiologija vina 2 - 1 - 4 1
4 Arome mošta i vina 2 - 1 - 5 1
5 Polifenoli grožđa i vina 2 - 1 - 5 1
  Izborni predmet A 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet B 2 - 1 - 4 1
  Ukupno u semestru 14 - 9 1 30 7

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih:
- 6 Strategija planiranja gospodarstva
- 7 Planiranje podruma
- 8 Marketing vina

 

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
9 Senzorika vina II 1 - 1 - 5 1
10 Specifične tehnologije u vinarstvu 1 - 1 1 4 1
11 Instrumentne metode analize 2 - 1 - 5 1
  Izborni predmet C 2 - 1 - 5 1
12 Specijalistički završni rad - - (x) 12 12 1
  Ukupno u semestru 6 - 4 13 30 5

Napomena:
Student upisuje 1 izborni kolegij od ponuđenih:
- 13 Europsko vinarstvo i vina
- 14 Autohtone sorte grožđa i vina Hrvatske

Tijekom studija student upisuje ukupno 705 sati nastave, a ispunjavanjem svih studijskih obveza stječe ukupno 60 ECTS bodova.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija vinarstva studenti stječu naziv:

Stručni specijalist inženjer vinarstva

odnosno

Stručna specijalistica inženjerka vinarstva

Kratica:        struč. spec. ing. agr.