PROJEKTIRANJE PODRUMA

Okvirni sadržaj predmeta

  • povijesni razvoj podrumarstva od prapovijesti do danas / opća kultura, poznavanja podrumarstva naših krajeva
  • podrumarstvo antičkog doba u nas, spravljane, skladištenje i transport
  • razmjena znanja o podrumarstvu na Mediteranu u antičko doba
  • građenje objekta za spremanje vina i skladištenje i transport
  • podrumi 19. i 20. stoljeća
  • tradicijsko podrumarenje i građenje objekta u Istri
  • standardi i propisi u građenju vinskih podruma
  • arhitektura vinskih podruma

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)
Studenti će steći osnova znanja modernog podrumarstva koji se temelji na povijesnoj tradiciji u gradnji objekata, upotrebi materijala za gradnju u kontekstu istarskog građenja u prirodnom krajoliku.

Način polaganja ispita
usmeni  i pismeni ispit
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Studenti imaju mogućnost participacije u davanju prijedloga na sadržaj kolegija te u načinu i razumljivosti izlaganja nastavnika
Preduvjeti za upis predmeta
Nema preduvjeta.