Inženjerske osnove

Rijeka

Nositelj kolegija: 
Bognolo Dario, predavač

Okvirni sadrzaj predmeta
Materijali u strojogradnji. Metalne slitine. Sustav Fe-C. Toplinska obrada celika. Cvrstoca, naprezanje, Hookeov zakon, Poissonov broj, savijanje, smik, torzija, izvijanje, tvrdoca. Tolerancije i dosjedi. Spajanje elemenata. Nerastavljivo spajanje. Rastavljivo spajanje. Prijenosnici snage.
Nacrtna geometrija, vrste projiciranja. Projekcije jednostavnih geometrijskih tijela. Bokocrt. Aksonometrija, izometrija, kosa projekcija. Perspektiva.
Tehnicko crtanje, uvod, vrste crteza, formati papira, vrste crta. Mjerila crteza. Evropska projekcija. Kotiranje Tehnicko pismo. CAD – izrada crteza pomocu racunala.
Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)
Pravilna primjena materijala u strojogradnji. Uocavanje vrste naprezanja dijelova konstrukcije, te mjesta njihovog  moguceg loma. Predlaganje nacina poboljšanja ev. kriticne konstrukcije. Raspoznavanje tipicnih strojnih dijelova. Izraditi, interpretirati i azurirati jednostavne tehnicke nacrte rukom, te pomocu racunala u programu AutoCAD.
 
Nacin polaganja ispita
Pismeni i usmeni ispit
Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Studenti imaju mogucnost dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija, te nacin i razumljivost izlaganja nastave preko interne ankete.
Preduvjeti za upis predmeta
Odslušani kolegiji Matematika i Fizika.