You are here

Erasmus novosti

Rezultati Natječaja za dodjelu financijske potpore za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru ERASMUS+ programa u ak.god. 2018/19.
Ponuda za stručnu praksu na Sveučilišu Katowice, Poljska
ERASMUS+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse (preostala sredstva projekta 2017-1-HR01-KA103-034968)
Mogućnost studiranja u Portugalu u okviru Erasmus+ programa, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
Najava prezentacije partnerske institucije University of Applied Sciences Braganca, Portugal
Potpisan bilateralni sporazum u okviru ERASMUS+ programa s Technical University Ostrava (Czech Republic), Faculty of Safety Engineering
Ponuda za stručnu praksu u Uredu za međunarodnu suradnju Ekonomskog fakulteta u Mariboru
Rezultati Natječaja za dodjelu financijske potpore za mobilnost u svrhu studijskog boravka u okviru ERASMUS+ programa u ak.god. 2018/19.
Erasmus+ stručne prakse za razvoj digitalnih vještina
Kako se prijaviti na natječaj za sudjelovanje u ERASMUS+ programu - radionica za studente Veleučilišta u Rijeci
Konzultacije vezano uz sudjelovanje u ERASMUS+ programu
ERASMUS+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (preostala sredstva projekta 2017-1-HR01-KA103-034968)
Održan "Welcome coffee" za ERASMUS+ studenticu Giorgiu Pasin
Odluka o pomicanju s liste čekanja nakon natječaja za sudjelovanje nastavnog i nenastavnog osoblja u ERASMUS+ programu
Rezultati natječaja ERASMUS+ za studente - stručna praksa
Rezultati Natječaja ERASMUS+ za studente - studijski boravak
Rezultati Natječaja ERASMUS+ za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja
Platforma za pomoć u pronalaženju ustanova za ostvarenje mobilnosti osoblja
Održan Welcome coffe za studenta Andreu Inga sa Sveučilišta u Torinu

Pages