You are here

Logistika u poduzetništvu

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam, definicija, sadržaj i osnovna načela. Značaj i uloga integralne logističke potpore u poduzetništvu. Temeljni pojmovi logistike i integralne logističke potpore poduzetničkog poslovanja. Određenje i primjena logistike. Životni ciklus proizvoda ili usluge. Pokazatelji uspješnosti logističke potpore. Logistički menedžment. Razvoj i upravljanje kakvoćom (TQM). Upravljanje zalihama i resursima. Prometni i transportni procesi i distribucija. Čuvanje i skladištenje robe. Normizacija i poduzetnički poslovni procesi.
U okviru vježbi rješavaju se konkretni problemi iz logističke potpore poduzetničke tvrtke.