You are here

Kristina Dundović, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 15:15 - 16:45 online - putem maila / Merlina / mob: 095/441-2241
SRI 15:15 - 16:45 online - putem maila / Merlina / mob: 095/441-2241
Kabinet: 
436
Telefon: 
353-712
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Ergonomija i uporaba računala
Stručni studij sigurnosti na radu - Stručna praksa - ljetna
Stručni studij sigurnosti na radu - Osnove sigurnosti
Stručni studij sigurnosti na radu - Organizacija zaštite na radu
Stručni studij sigurnosti na radu - Medicina rada
Stručni studij sigurnosti na radu - Upravljanje zaštitom na radu
Stručni studij sigurnosti na radu - Semestralna stručna praksa
Stručni studij sigurnosti na radu - Ergonomija i sigurnost
Stručni studij sigurnosti na radu - Sigurnost u industriji
Specijalistički studij sigurnosti na radu - UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU
Specijalistički studij sigurnosti na radu - Specijalistička stručna praksa
Specijalistički studij sigurnosti na radu - UPRAVLJANJE RIZICIMA U INDUSTRIJI OPASNIH TVARI
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Zaštita na radu

Asistent na kolegijima: