You are here

Poslovna organizacija

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam organizacije. Čimbenici oblikovanja organizacije: unutarnji čimbenici organizacije, vanjski čimbenici organizacije. Organizacijska struktura. Formalna i neformalna struktura. Elementi organizacijske strukture. Vrste - funkcionalna, divizionalna, matrična. Problem centralizacije i decentralizacije. Upravljanje i rukovođenje: Osnovne organizacijske uloge. Delegiranje autoriteta i odgovornosti. Razine rukovođenja. Stilovi rukovođenja. Odlučivanje. Razvoj institucije poduzeća. Poduzetništvo. Integracije poduzeća. Organizacija poslovnih funkcija. Organizacijska dinamika. Uloga konflikta u oblikovanju organizacije. Postupak rješavanja organizacijskih problema.  Metode mrežmog planiranja. Organizacijski consulting.
Grupna studentska izlaganja, kritičke rasprave i debate na odabrane tekstove i studije slučaja iz domaće i inozemne literature i stručnog tiska.