You are here

Kontakt

Ured za međunarodnu suradnju

Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, Hrvatska

Tel: 00385 (0)51 323 170; (0)51 321 309
E-mail: mobility@veleri.hr mjakopic@veleri.hr

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

dr. sc. Eda Ribarić Čučković, v. pred.
Prodekanica za međunarodnu suradnju

tel.: 051 323 170; e-mail: eribaric@veleri.hr

 

ERASMUS konzultacije: utorak 15.00-16.30

tel.: 051 353 722

mob: +385 91 332 20 21

 

Marijana Jakopič Ganić, dipl. oec.

Erasmus koordinatorica

tel.: 051 321 309; e-mail: mjakopic@veleri.hr

mob: +385 91 332 1349

 

mr. sc. Anita Stilin, v. pred. – zamjenica Erasmus koordinatorice

Poslovni odjel

tel.: 051 353 705; e-mail: anita.stilin@veleri.hr

 

dr. sc. Marina Rončević, v. pred.

Prometni odjel

tel.: 051 353 746; e-mail: mroncevic@veleri.hr

 

Erika Gržin, pred.

Odjel sigurnosti na radu

tel.: 051 353 726; e-mail: egrzin@veleri.hr

 

dr. sc. Ivana Dminić Rojnić, v. pred.

Poljoprivredni odjel

tel.: 052 451 965; e-mail: ivana.dminic@veleri.hr

 

Damir Malnar, pred.

Stručni studij Telematika

tel.: 051 353 731; e-mail: dmalnar@veleri.hr

 

dr. sc. Slavica Dudaš, v. pred.

Stručni studij Održivi agroturizam

tel.: 051 353 716; e-mail: sdudas@veleri.hr

 

Lorena Crnković, predstavnica Studentskog zbora

e-mail: studentski-zbor@veleri.hr