You are here

Upravljanje ljudskim potencijalima

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u specifičnosti procesa upravljanja ljudskim potencijalima. Temeljne nazanake i zahtjevi na suvremeni ljudski potencijal. Ljudski potencijal kao najvažniji kapital. Suvremene tehnološke promjene i gospodarski razvoj. Poduzetnička tvrtka koja uči. Djelovanje menadžera u globalizacijskim i integracijskim procesima.  Funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Analiza i planiranje radnih procesa. Temeljne zakonitosti profesionalnog razvoja. Razvoj poslovne karijere. Važnost i sadržaji obrazovanja u poduzetništvu. Sustav poslovnog napredovanja.