You are here

Poslovni plan i analiza

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Poslovni sustav i okruženje. Poduzeće kao financijski sustav: vođenje poslovanja, odlučivanje o financiranju, investicijske odluke. Međuodnos operativnih i strateških odluka. Uvod u planiranje i prognoziranje. Vrste planova. Operativni i strategijski planovi. Poslovni plan-budžetiranje. Sadržaj investicijskog elaborata. Informacijski sustav: eksterne informacije iz globalnog i istorodnog okruženja, interne informacije – računovodstveni i ostali operativni te statistički podaci, obilježja godišnjih izvješća. Metode analize i značaj pokazatelja. Analiza poslovnog rezultata i ulaganja. Gotovinski tijek i financijsko predviđanje. Ocjena likvidnosti, stabilnosti, zaduženosti i efikasnosti. Ocjena boniteta poduzetnika. Sadržaj vježbi:Sadržaj i forma godišnjeg poslovnog izvješća. Financijske informacije relevantne za ocjenu boniteta poslovanja poduzeća. Izračun poslovnog rezultata i utjecaj količina i cijena na prihod te prihoda i troškova na dobitak. Deflacioniranje podataka i svođenje na realne cijene, Primjer analize obujma i strukture osnovnih sredstava.