You are here

Strategija planiranja gospodarstva

Ishodi učenja: 
  • Definirati pojam strategije i strateškog planiranja.
  • Opisati načela definiranja regije:  planska regija i upravno statistički kriterij.
  • Analizirati sustav djelatnih usluga grada važnih za gospodarstvo na razini lokalne samouprave.
  • Definirati čimbenike utjecaja na izbor strategije na osnovu analize opće i socijalne, poslovne i interne okoline.
  • Opisati model životnog ciklusa proizvoda kroz pojmove pred komercijalizacije, infiltracije, rasta, dozrijevanja i opadanja.