You are here

Mensur Ferhatović, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
ČET 20:00 - 20:45
Kabinet: 
412
Telefon: 
353-712
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Stručni studij sigurnosti na radu - Osobna zaštitna sredstva i oprema
Stručni studij sigurnosti na radu - Ustroj i taktika vatrogastva
Stručni studij sigurnosti na radu - Vatrogasna oprema
Specijalistički studij sigurnosti na radu - ZAPOVIJEDANJE I RUKOVOĐENJE INTERVENCIJAMA
Specijalistički studij sigurnosti na radu - PREVENTIVA POŽARA U INDUSTRIJI

Asistent na kolegijima: