You are here

Studentska referada Rijeka

 

Tel. broj studentske referade (Rijeka): (051) 677-211

E-mail: evidencija@veleri.hr

Radno vrijeme 
Ponedjeljak 8:30 - 10:30 15 - 16
Utorak 13 - 16
Srijeda ne radi
Četvrtak 8:30 - 10:30 15 - 16
Petak 8:30 - 10:30 15 - 18