You are here

Studentska referada Ogulin

 

Tel. broj studentske referade (Ogulin): (091) 5286-695

E-mail: nkomazec@veleri.hr

Radno vrijeme 


Petak 16 - 18
Subota 8 - 10