You are here

Komunikacijske tehnologije

Ishodi učenja: 
  • Definirati komunikacijski model, zadaće komunikacijskih protokola
  • Primijeniti odgovarajući prijenosni medij s obzirom na zahtjeve projekta
  • Sastaviti projektnu dokumentaciju razvoja informacijskog sustava
  • Odabrati odgovarajuću metodu usmjeravanja u mrežama s preklapanjem paketa
  • Odabrati odgovarajuće sigurnosne mehanizme u LAN mrežama