You are here

Informacije o fondu

Knjižnični se fond sastoji prvenstveno od jedinica za potrebe nastavnog programa i kontinuirano se povećava i proširuje novim knjigama i časopisima. Knjižnica posjeduje fond građe iz područja prometnih, ekonomskih i tehničkih znanosti, prilagođen potrebama studija i znanstvenog rada na Veleučilištu. Knjižnični se fond  (krajem 2016.) sastoji od 6100 svezaka omeđenih publikacija. Zbirka se kontinuirano popunjava kupovinom i pretplatom. Završni radovi i specijalistički završni radovi dostupni su također u knjižnici, a oni obranjeni od prosinca 2015. nalaze se pohranjeni i u Digitalnom repozitoriju Veleučilišta.

Knjižnični fond može se pretraživati na web-stranicama knjižničnog kataloga.

Veleučilište je, kao visokoškolska ustanova, uključeno u projekt Centra za online baze podataka, pa su strani i hrvatski znanstveni i stručni časopisi studentima i nastavnicima dostupni preko Centra za online baze podataka.  

 

Knjižnica Veleučilišta u Rijeci u 2014. godini prima sljedeće časopise:

 1. Ambalaža - časopis za proizvođače i korisnike ambalaže - ISSN - 1845-9935 - www.ambalaza.hr 
 2. Bug - časopis za informatiku - ISSN 1330-0318 - www.bug.hr
 3. Engineering Review - znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici - ISSN 1330-9587 - www.riteh.hr/izda_djel/er/index.html
 4. International Journal of Shipping and Transport Logistics - ISSN 1756-6517
 5. Književna smotra : časopis za svjetsku književnost – ISSN - 0455-0463
 6. Lider  - ISSN – 1845-7118 - www.liderpress.hr/
 7. Metodički ogledi – ISSN – 0353-765X
 8. Mreža – časopis za IT profesionalce – ISSN – 1331-2839 - www.bug.hr/mreza/
 9. Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu – ISSN - 1330-0059
 10. Naše more - znanstveni časopis za more i pomorstvo (Journal of Marine Sciences) - ISSN 0469-6255
 11. Olimp : magazin Hrvatskog olimpijskog odbora – ISSN - 1331-9523 
 12. Promet-Traffic-Traffico –Scientific Journal on Transportation Research - ISSN – 0353-5320
 13. Qlife. znanost i umjetnost liderstva – ISSN - 1846-9590
 14. Računovodstvo i porezi u praksi : mjesečnik za računovodstvena, porezna i druga ekonomska područja – ISSN - 1845-6448
 15. Računovodstvo, revizija i financije – ISSN – 0353-8087 - www.rrif.hr/
 16. Revue des Oenologues – ISSN 0760-9868
 17. Sigurnost – časopis za sigurnost o radnoj i životnoj okolini – ISSN - 0350-6886 www.zirs.hr/publikacije.asp?publication=231 
 18. Solarna tehnologija - časopis za projektante, proizvođače, distributere i korisnike solarnih sustava – ISSN 1845-769X 
 19. Strani jezici - časopis za primjenjenu lingvistiku - ISSN 0351-0840 - www.ffzg.hr/sj 
 20. Suvremeni promet – časopis za pitanje teorije i prakse prometa – ISSN – 0351-1898 
 21. Tim4pin magazin : specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora – ISSN – 1848-7610
 22. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti – ISSN - 0503-1583
 23. Vidi – ISSN 1330-626x - www.vidi.hr/
 24. Vijenac – novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost – ISSN 1330-2787 – www.matica.hr/vijenac
 25. Zadruga – ISSN – 1845-982x 
 26. Zeleno i plavo - magazin primorsko-goranske županije - ISSN 1845-5220 - www.pgz.hr/zip.html 
 27. Željeznice 21 - Stručni časopis inženjera i tehničara hrvatskih željeznica - ISSN 1333-7971 - www.ithz.hr/Zeljeznice_21.html
 28. Zaštita - časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine - ISSN 1845-7134 - www.zastita.info/hr/casopis/?brojId=134