You are here

Slobodna mjesta za upis na preddiplomske stručne studije

Red. br.

Naziv studija

Upisna mjesta

Redoviti studij

 

Izvanredni studij

 

 

 

 

1.

stručni studij Cestovni Promet - Rijeka

0

22

2.

stručni studij Željeznički promet - Rijeka

0

2

3.

stručni studij Poduzetništvo – Rijeka

0

10

4.

stručni studij Poduzetništvo – Pazin

3

13

5.

stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka

0

31

6.

stručni studij Informatika - Rijeka

0

25

7.

stručni studij Vinarstvo - Poreč

13

8

8.

stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč

17

5

9.

stručni studij Telematika - Rijeka

0

6

slobodna mjesta za upis na preddiplomske stručne studije VELEUČILIŠTA U RIJECI U 2017./2018. AKADEMSKOJ GODINI

 

 

 

 

Mjesto izvođenja studija: Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211; Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/451-950; Pazin, 154. brigade Hrvatske vojske 7, tel. 052/426-900

 

Uplate na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485,  poziv na broj: OIB (pristupnika).

 

Prijave za sve studije se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211 ili u studijskom centru u Poreču (za studije koji se izvode u Poreču).

 

1.  UVJETI UPISA

Za upis na preddiplomske stručne studije  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu.

 • Kandidati koji su srednju školu završili prije 2010. godine ne moraju imati položene ispite državne mature.
 • Kandidati koji su srednju školu završili 2010. godine i kasnije moraju imati položene ispite državne mature.

Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

 

 

 1. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za preddiplomske stručne studije predaju se osobno od 11. do 13. listopada 2017. u uredovno vrijeme studentske referade  ili šalju poštom preporučeno.

 

Uz prijavu treba priložiti:

 1. domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj  narodnosti);
 2. rodni list;
 3. svjedodžbu o završnom ispitu/radu/maturi i svjedodžbe svih razreda srednje škole, a kandidati koji imaju obvezu polaganja ispita državne mature moraju priložiti potvrdu o položenim ispitima državne mature.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;

 

 1. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485,  poziv na broj: OIB (pristupnika), uz naznaku “za razredbeni postupak”;

 

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzme u studentskoj službi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te predaju neposredno ili šalju poštom preporučeno. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak  se provodi bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na školskoj maturi).

Temeljem razredbenog postupka formiraju se rang liste pristupnika za svaki studij. Rang liste s ostvarenim brojem bodova objavit će se  na oglasnoj ploči i web – stranici Veleučilišta u Rijeci.

Prednost prilikom upisa u status redovitog studenta imaju sljedeće kategorije kandidata:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
 • djeca 100%-tnih HRVI  iz Domovinskog rata I. skupine

       -     pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja

 

 1. UPISI

Upisi na preddiplomske stručne studije provodit će se:

16. listopada 2017.

 

Participacija se uplaćuje na žiro račun Veleučilišta u Rijeci i to:

 • za preddiplomske stručne studije: Informatika, Poduzetništvo, Cestovni promet, Željeznički promet i Sigurnost na radu  participacija za  izvanredne studente je 6.000,00 kn,
 • za preddiplomske stručne studije Mediteranska poljoprivreda i Vinarstvo participacija za izvanredne studente je 7.320,00 kn.
 • redoviti studenti koji su na nekom javnom visokom učilištu već studirali u statusu redovitog studenta na studiju ove razine i koristili subvenciju MZO-a, plaćaju 7.320,00 kuna.

 

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.

Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

 1. OBAVIJESTI

Detaljnije informacije mogu se dobiti  u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr