You are here

Distribuirani sustavi

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Pojam, ciljevi i svojstva distribuiranih sustava. Tehnička osnovica distribuiranih sustava, sklopovi i programska podrška. Temeljne strukture distribuiranih sustava. Upravljanje distribuiranim bazama podataka i distribuiranom obradom. Posebni zahtjevi na operativni sustav i ostalu programsku podršku. Internet kao distribuirani sustav, svojstva, servisi. Internet i elektroničko poslovanje. Prednosti i ograničenja.