You are here

Predstavnici Primorsko-goranske županije na Veleučilištu u Rijeci

U petak 15. prosinca 2017. godine u vijećnici Veleučilišta u Rijeci održan je sastanak sa završnom prezentacijom Programa organizacije i rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije koji je izradilo Veleučilište u Rijeci.

Sastanku su nazočili zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula, dipl. ing., pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar, dipl. oec., savjetnik za poljoprivredu Mladen Brajan, dipl. ing. i ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj iz Stare Sušice Dalibor Šoštarić, dipl. ing. Od strane Veleučilišta sastanku su nazočili dekan Saša Hirnig, dr. sc. Slavica Dudaš i dr. sc. Melita Zec Vojinović, koja je prezentirala finalnu verziju programa. Članovi Projektnog tima još su dr. sc. Sanja Raspor i dr. sc. Ljerka Tomljenović.