You are here

Program CEEPUS - regionalni program međunarodne akademske mobilnosti

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program akademske mobilnosti. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija. 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja "Ljudi i vještine" Strategije EU-a za Podunavlje (EUSDR).
Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti kao i iznose stipendija za različite kategorije stipendista i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje).

Veleučilište u Rijeci ima mogućnost sudjelovanja u CEEPUS programu od 2018./19. akademske godine. CEEPUS program podržava mobilnost studenata i nastavnog osoblja putem mreža unutar programa kao i izvan mreža, ali unutar zemalja potpisnica programa.
Veleučilište u Rijeci prihvaćeno je u 6 mreža i to:

CIII-BG-1103-03-1819 Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering
and Management
CIII-SK-0405-10-1819 Renewable energy sources
CIII-RS-0065-13-1819 Intelligent Automation for Competitive Advantage
CIII-BG-0722-07-1819 Computer Aided Design of automated systems for assembling
CIII-SK-0044-13-1819 Applied Economics and Management
CIII-HU-0028-12-1819 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and
Informatics

Više o samom programu možete pronaći na adresama:
http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/obrazovanje-i-osposobljavanje/visoko-obrazovanje/ceepus/
https://www.ceepus.info/default.aspx#nbb

Kontakt CEEPUS koordinator na Veleučilištu u Rijeci: mr. sc. Maja Gligora Marković, mgligoram@veleri.hr