You are here

Pravni, socijalni i etički aspekti u informatici

Okvirni sadržaj predmeta: 

Demokracija u digitalno doba. Globalizam i informatizacija. Model digitalne demokracije. Politika i digitalizacija. Pitanja i implikacije. Kontrola informacija. Pravo na informaciju i obveza informiranja. Hipermedijsko okruženje. Cyber-demokracija. Doličnost komunmiciranja zakonske regulacije. Socijalne, pravne, etičke, političke, filozofske, konstitucijske te ekonomske implikacije računalno podržanih IS. Zajedništvo ili izolacija? Političke slobode i vrednovanje utjecaja računalne tehnologije. Privatnost i osobnost informacija. Vrijednost privatnosti i pravo na privatnost. Mehanizmi zaštite privatnosti. Sloboda govora u cyber-prostoru. Intelektualno vlasništvo i prava. Zaštita software i drugih intelektualnih dobara. Računalni kriminal. Računala i profesija (zanimanje i rad). Profesionalna etika i odgovornost. Internet i etika. Etika on-line procesa. Zakon o informiranju. Ustav i relevantni propisi. Zakonski izvori zaštite.