You are here

Pravilnici i Odluke

:--------------------------------------------------------------------------: 
PDF icon Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci 2008.PDF icon Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o sustavu za kvalitetu.pdfPDF icon Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 2008.PDF icon Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta u Rijeci 2008.PDF icon Pravilnik o izdavanju potvrde o odgovarajućem stečenom stručnom nazivu 2008.PDF icon Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i kolegija od strane studenata 2009.PDF icon Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja vrhunskih sportaša 2011.PDF icon Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2011.PDF icon Pravilnik o zaštiti od požara 2012.PDF icon Pravilnik o radu Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija 2012.PDF icon Pravilnik o pravu na pristup informacijama Veleučilišta u Rijeci 2014PDF icon Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Rijeci 2014.PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2015.PDF icon Pravilnik o obliku Diploma i Dopunskih isprava o studiju te sadržaju i obliku Potvrde Veleučilišta u Rijeci 2015.PDF icon PRAVILNIK O RADU VELEUČILIŠTA 2015.PDF icon Poslovnik o radu Upravnog vijeća 2015.PDF icon Poslovnik o radu Stručnog vijeća 2015.PDF icon Poslovnik o dopuni poslovnika o radu Upravnog vijeća.pdfPDF icon Poslovnik o dopuni poslovnika o radu stručnog vijeća Veleučilišta u Rijeci.pdfPDF icon Poslovnik o radu vijeća- Poslovni odjel 2019.pdfPDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Poljoprivredni odjel 2015.PDF icon Poslovnik o radu vijeća odjela - Prometni odjel 2019.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Odjel sigurnosti na radu 2015.PDF icon Poslovnik o radu vijeća odjela sigurnosti na radu.pdfPDF icon Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni 2016.PDF icon Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 2016.Package icon Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanjuPDF icon Pravilnik o dopuni pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju.pdfPDF icon Pravilnik o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja 2017.PDF icon Pravilnik o uspostavi zbirke osobnih podataka zaposlenika Veleučilišta u Rijeci 2018.PDF icon Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci 2018.PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2018.PDF icon Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu 2018.Package icon Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 2018PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti.pdfPDF icon Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta u Rijeci PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenta 2018PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravinika o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti 2018PDF icon Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka 2018PDF icon Pravilnik o video nadzoru 2018PDF icon Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova 2018PDF icon Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme 2018PDF icon Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja2018.pdfPDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog ucenja.PDFPDF icon Pravilnik o studiranju 2019PDF icon Pravilnik o ocjenjivanju studenata preddiplomskih stručn ih i specijalističkih diplomiskih stručnih studija.pdfPDF icon Pravilnik o postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa.pdf
Odluke: 
PDF icon Odluka o upisu završne godine studijaPDF icon Odluka o mogućnosti polaganja ispita ljetnog semestra završne godine studija u zimskom semestruPDF icon Odluka o održavanju nastave iz izbornog kolegijaPDF icon Odluka o izvođenju razlikovnog programa - Informacijske tehnologije u poslovnim sustavimaPDF icon Odluka o potpisivanju izjave o pohrani završnog i specijalističkog završnog rada u digitalni sustavPDF icon Odluka o visinama naknada za različite namjenePDF icon Odluka o utvrđivanju razredbenog postupka za upis na spec. dipl. str. studije za kandidate koji su završili razlikovne programePDF icon Odluka o polaganju ispita iz kolegija talijanskog jezika PDF icon Odluka o uvođenju studentske iskaznice (e-indeksa)PDF icon ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija Veleri 2014.pdfPDF icon Odluka o upisnim kvotama za ak. god. 2018./2019.PDF icon Odluka o prijelazima 2018.pdfPDF icon Odluka o održavanju predroka2018.pdfPDF icon Odluka o participaciji studenata u troškovima studija i ostalim troškovima, ak. god. 2018/19PDF icon Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova 2018PDF icon Odluka o dopuni Odluke o participaciji izv. studenata u Ogulinu u troškovima studija ak. god. 2018/19PDF icon Odluka o dopuni Odluke o participaciji studenata u troškovima studija 1819.pdfPDF icon Odluka o izvođenju on line nastave 2018.pdfPDF icon Odluka o povjeravanju administrativnih poslova 2018.pdfPDF icon Odluka o konzultativnoj nastavi.pdfPDF icon Odluka o financiranju doktorskih studija - Veleučilište u Rijeci.pdfPDF icon Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike stručnog studija Održivi agroturizam.pdfPDF icon Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike specijalističkog studija promet i prediplomskog studija informatika.pdfPDF icon Odluka o imenova članova Izbornog povjerenstva za izbor predstavnika studenata preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam.pdfPDF icon Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore (agroturizam).pdfPDF icon Odluka o povjeravanju administrativnih poslova.pdfPDF icon Odluka o prijelazima 19-20PDF icon Odluka o uvjetima plaćanja troškova studija za gotovinsko plaćanje školarine i plaćanje školarine na ratePDF icon Odluka o opozivu i imenovanju službenika za zaštitu podatakaPDF icon Odluka o školarinama 2019-2020PDF icon Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.pdfPDF icon Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti.pdfPDF icon Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova 2019-2020PDF icon Odluka - razlikovni - Informatika.pdfPDF icon Odluka - razlikovni - Poduzetništvo.pdfPDF icon Odluka - razlikovni - Promet.pdfPDF icon Odluka - razlikovni - Sigurnost na radu.pdfPDF icon Odluka - razlikovni - Vinarstvo.pdfPDF icon Odluka o dopuni odluke o troškovima upisa i ostalim troškovima.PDFPDF icon Odluka o imenovanju članova Izbornog povjerenstva.pdfPDF icon Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore.pdfPDF icon Odluka o obvezama nastavnika i suradnika u naslovnim zvanjima.pdf