You are here

Pravilnici i Odluke

:--------------------------------------------------------------------------: 
PDF icon Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci 2008.PDF icon Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 2008.PDF icon Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta u Rijeci 2008.PDF icon Pravilnik o izdavanju potvrde o odgovarajućem stečenom stručnom nazivu 2008.PDF icon Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i kolegija od strane studenata 2009.PDF icon Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta u Rijeci 2011.PDF icon Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja vrhunskih sportaša 2011.PDF icon Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2011.PDF icon Pravilnik o zaštiti od požara 2012.PDF icon Pravilnik o radu Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija 2012.PDF icon Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Rijeci 2014.PDF icon PRAVILNIK o postupanju u bagatelnim nabavama 2014PDF icon PRAVILNIK O SUSTAVNOJ PROVJERI PRIMJERENOSTI SADRŽAJA STUDIJSKIH PROGRAMA 2014.PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2015.PDF icon Pravilnik o obliku Diploma i Dopunskih isprava o studiju te sadržaju i obliku Potvrde Veleučilišta u Rijeci 2015.PDF icon PRAVILNIK O RADU VELEUČILIŠTA 2015.PDF icon Poslovnik o radu Upravnog vijeća 2015.PDF icon Pravilnik o postupku izmjena i dopuna studijskih programa 2007.PDF icon Poslovnik o radu Stručnog vijeća 2015.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Poljoprivredni odjel 2015.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Poslovni odjel 2015.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Odjel sigurnosti na radu 2015.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Prometni odjel 2015.PDF icon Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni 2016.Package icon Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanjuPDF icon Pravilnik o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja 2017.