You are here

Pravilnici i Odluke

:--------------------------------------------------------------------------: 
PDF icon Pravilnik o postupku izmjena i dopuna studijskih programa 2007.PDF icon Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci 2008.PDF icon Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 2008.PDF icon Pravilnik o radu Knjižnice Veleučilišta u Rijeci 2008.PDF icon Pravilnik o izdavanju potvrde o odgovarajućem stečenom stručnom nazivu 2008.PDF icon Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i kolegija od strane studenata 2009.PDF icon Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja vrhunskih sportaša 2011.PDF icon Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2011.PDF icon Pravilnik o zaštiti od požara 2012.PDF icon Pravilnik o radu Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija 2012.PDF icon Pravilnik o pravu na pristup informacijama Veleučilišta u Rijeci 2014PDF icon Pravilnik o financiranju Studentskog zbora i studentskih programa Veleučilišta u Rijeci 2014.PDF icon PRAVILNIK O SUSTAVNOJ PROVJERI PRIMJERENOSTI SADRŽAJA STUDIJSKIH PROGRAMA 2014.PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2015.PDF icon Pravilnik o obliku Diploma i Dopunskih isprava o studiju te sadržaju i obliku Potvrde Veleučilišta u Rijeci 2015.PDF icon PRAVILNIK O RADU VELEUČILIŠTA 2015.PDF icon Poslovnik o radu Upravnog vijeća 2015.PDF icon Poslovnik o radu Stručnog vijeća 2015.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Poljoprivredni odjel 2015.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Poslovni odjel 2015.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Odjel sigurnosti na radu 2015.PDF icon Poslovnik o radu Vijeća odjela - Prometni odjel 2015.PDF icon Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni 2016.PDF icon Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 2016.Package icon Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanjuPDF icon Pravilnik o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja 2017.PDF icon Pravilnik o uspostavi zbirke osobnih podataka zaposlenika Veleučilišta u Rijeci 2018.PDF icon Pravilnik o postupku izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci 2018.PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta u Rijeci 2018.PDF icon Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu 2018.Package icon Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Veleučilišta u Rijeci 2018.pdfPDF icon Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenta 2018PDF icon Pravilnik o izmjeni Pravinika o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti 2018PDF icon Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka 2018PDF icon Pravilnik o video nadzoru 2018PDF icon Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova 2018
Odluke: 
PDF icon Odluka o upisu završne godine studijaPDF icon Odluka o mogućnosti polaganja ispita ljetnog semestra završne godine studija u zimskom semestruPDF icon Odluka o održavanju nastave iz izbornog kolegijaPDF icon Odluka o izvođenju razlikovnog programa - Informacijske tehnologije u poslovnim sustavimaPDF icon Odluka o izvođenju razlikovnog programa - PoduzetništvoPDF icon Odluka o izvođenju razlikovnog programa - PrometPDF icon Odluka o izvođenju razlikovnog programa - Sigurnost na raduPDF icon Odluka o izvođenju razlikovnog programa - VinarstvoPDF icon Odluka o potpisivanju izjave o pohrani završnog i specijalističkog završnog rada u digitalni sustavPDF icon Odluka o konzultativnom obliku nastavePDF icon Odluka o visinama naknada za različite namjenePDF icon Odluka o utvrđivanju razredbenog postupka za upis na spec. dipl. str. studije za kandidate koji su završili razlikovne programePDF icon Odluka o polaganju ispita iz kolegija talijanskog jezika PDF icon Odluka o iznosima školarina i ostalim troškovima za ak. god. 2017./18.PDF icon Odluka o upisnim kvotama 2017PDF icon Odluka o prijelazima 2017PDF icon Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova 2017PDF icon Odluka o uvođenju studentske iskaznice (e-indeksa)PDF icon Odluka o nastavku studija 2017.PDF icon Odluka o upisu i polaganju ispita na preddiplomskom stručnom studiju Cestovnog i Željezničkog prometa u OgulinuPDF icon Odluka o povjeravanju obavljanja administrativnih poslova Erika GržinPDF icon ODLUKA o ustrojavanju Kataloga informacija Veleri 2014.pdfPDF icon Odluka o upisnim kvotama za ak. god. 2018./2019.PDF icon Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za studentske izbori 2018PDF icon Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike 2018PDF icon ISPRAVAK Odluke o raspisivanju izbora za studentske predstavnike 2018PDF icon Izmjena odluke o raspisivanju izbora za studentske predstavnikePDF icon Odluka o prijelazima 2018.pdfPDF icon Odluka o održavanju predroka2018.pdfPDF icon Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore 2018PDF icon Odluka o participaciji studenata u troškovima studija i ostalim troškovima, ak. god. 2018/19PDF icon Odluka o plaćanju oportunitetnih troškova