You are here

Engleski jezik u agroturizmu IV

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti stručnu terminologiju iz  područja turizma na engleskom jeziku,
  • Usporediti stručnu terminologiju iz područja turizma na engleskom i hrvatskom jeziku, 
  • Prezentirati stručnu temu koristeći PowerPoint u ograničenom vremenskom okivru,
  • Napisati brošuru za određenu agroturističku destinaciju, 
  • Upotrijebiti upravni i neupravni govor u stručnome kontekstu,
  • Upotrijebiti različite vrste pitanja u stručnome kontekstu.