You are here

Rang liste

Svi kandidati su dužni sa sobom na upise donijeti:

  • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
  • jednu fotografiju formata 4 x 6 cm
  • dokaz o uplati troškova upisa, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “troškovi upisa”, poziv na broj: OIB (pristupnika) - 200;
  • dokaz o uplati troškova školarine uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485),  uz naznaku “troškovi školarine”, poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • školarina za izvanredno studente u Rijeci iznosi 6.320,00 kuna, a za studije u Pazinu i Poreču 7.000,00 kuna. Popust za gotovinsko plaćanje (općom uplatnicom ili Internet bankarstvom) je 5 %.

Upisi za preddiplomske stručne studije koji se održavaju u Rijeci i Pazinu provodit će se u prostorima Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka i to

17. listopada 2018. u 15,00 sati.

 

Rang liste:

Stručni studij INFORMATIKA, izvanredni studij - Rijeka

Stručni studij PODUZETNIŠTVO, izvanredni studij - Rijeka

Stručni studij TELEMATIKA, izvanredni studij - Rijeka

Stručni studij CESTOVNI PROMET, izvanredni studij - Rijeka

Stručni studij CESTOVNI PROMET, redoviti studij - Rijeka

Stručni studij PODUZETNIŠTVO, izvanredni studij - Pazin