You are here

Prijava na besplatne pripremne seminare iz Matematike i Engleskog jezika

U razdoblju od 17. do 27. rujna 2018. godine bit će organizirani pripremni seminari iz Matematike i Engleskog jezika za izvanredne studente koji su upisali prvu godinu nekog od preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Rijeci. Svrha pripremnih seminara je osvježiti već stečena znanja tijekom prethodnog obrazovanja iz navedenih područja. Pripremni seminari obuhvatit će po deset školskih sati iz svakog područja prema rasporedu u prilogu.

Seminari će se održavati u dvorani 401 na 4. katu zgrade Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, Rijeka.

Ako ste zainteresirani za pohađanje jednog ili obaju seminara, prijavite se od 5. 9. 2018. do 12. 9. 2018. online prijavom na adresi http://limesurvey.srce.hr/352688?lang=hr

Studenti koji se planiraju upisati u rujanskom roku također mogu nazočiti pripremnim seminarima iako još nisu formalno upisani na Veleučilište u Rijeci, pri čemu se također potrebno prijaviti na gore navedenu adresu.