You are here

Osnove prava i zakonodavstvo sigurnosti

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati opće pravne pojmove (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostale osnovne pravne pojmove). 
  • Definirati temeljne pojmove i institute radnog prava. 
  • Razlikovati izvore prava te opisati temeljne pojmove, kategorije i institute zaštite i sigurnosti na radu. 
  • Definirati subjekte, pravne odnose, odgovornost i nadzor u području sigurnosti i zaštite na radu. 
  • Definirati pravne izvore, subjekte, pojmove, institute i odnose u zaštiti od požara i u zaštiti prirode.