You are here

Sigurnost u industriji

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi osnovne elemente postrojenja s opisom osnovnih pravila zaštite na radu.
  • Procijeniti razinu rizika na osnovu opasnosti, štetnosti i napora u industriji.
  • Preporučiti mjere za uklanjanje odnosno smanjenje razine rizika primjenom osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
  • Organizirati sustav dokumentacije potrebne za provođenje zaštite na radu.
  • Povezati norme i standarde koji se primjenjuju u industriji s ciljem unapređenja zaštite na radu.