You are here

Na Županijskom savjetu za sigurnost prometa prezentiran prijedlog rekonstrukcije postojećeg kružnog raskrižja Rujevica

Na 7. sjednici Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije održanoj 10. prosinca 2019. dr. sc. Ivica Barišić, prof. v. š. i Josip Sigurnjak, struč. spec. ing. traff. prezentirali su analizu postojećeg stanja i prijedlog rekonstrukcije postojećeg dvotračnog kružnog raskrižja Rujevica u turbo kružno raskrižje.

Prijedlog je proizašao kao rezultat specijalističkog završnog rada iz kolegija Planiranje infrastrukture u cestovnom prometu našeg studenta Josipa Sigurnjaka pod mentorstvom nositelja kolegija dr. sc. Ivice Barišića, prof. v. š.

Postojeće dvotračno kružno raskrižje predstavlja točku povećane opasnosti u prometu sa čestim prometnim nesrećama, u dvije godine dogodilo se ukupno 38 prometnih nesreća. Iako se u najvećem broju slučajeva radi o prometnim nesrećama sa materijalnom štetom, podatak u ukupnom broju nesreća dovoljno govori o potrebi poduzimanja mjera za poboljšanje prometne sigurnosti na predmetnom raskrižju.

Za izbor rješenja koji bi zadovoljio sigurnosne elemente i elemente propusne moći predloženo je rješenje rekonstrukcije postojećeg dvotračnog kružnog raskrižje u turbo kružno raskrižje. Rekonstrukcijom u turbo kružno raskrižje zadovoljit će se prije svega dva glavna kriterija, prometna sigurnost i propusna moć. Sveukupno, primjena novog rješenja u vidu turbo kružnog raskrižja prema svim analiziranim kriterijima je opravdana.

Županijski savjet zaključio je da podržava prijedlog rješenja, te da će Savjet upoznati predstavnike nadležnih institucija sa iznesenim zaključcima vezanim za situaciju na kružnom raskrižju Rujevica i prijedlogom mjera za poboljšanje postojećeg stanja. Županijski savjet istaknuo je i pohvale autoru rada na iznimnom trudu i argumentiranom prijedlogu koji je iznesen.

Veleučilište u Rijeci pridružuje se čestitkama autoru rada i mentoru.