You are here

Projekti Veleučilišta

Veleučilište u Rijeci aktivno se bavi znanstvenom i stručnom djelatnošću. U tom smislu aktivno sudjeluje u realizaciji dvaju međunarodnih projekata, INTERIM i EUREKA.
-    Projekt INTERIM – Integration in the Intermodal Goods Transportation of non-European States: Rail, Inland/coastal Modes - Veleučilište izravno sudjeluje u izradi projektne dokumentacije i drugih programa neophodnih za realizaciju projekta INTERIM. Glavni nositelj projekta je Technische Fachhochschule Wildau iz Njemačke.
-    Projekt EUREKA - Projekt EUREKA predstavlja izradu programa za komunikaciju svih sudionika u međunarodnom javnom prometu bez papira (EDIFACT). Naručitelji ovog projekta su Njemačka, Poljska i Hrvatska. Riječki je tim izradio potrebnu dokumentaciju koje je isporučena njemačkom partneru (Technische Fachhochschule Wildau) iz Berlina kao i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Osim međunarodnih projekata, Veleučilište u Rijeci aktivno sudjeluje i u izradi i provedbi domaćih znanstvenih projekata. Pojedini nastavnici Veleučilišta koji imaju kumulativni radni odnos s određenim fakultetom ili kao zaposlenici fakulteta rade kao vanjski suradnici Veleučilišta, uključeni su u realizaciju znanstvenih projekata koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, bilo kao glavni istraživači ili istraživači na projektu. Za Veleučilište u Rijeci posebno su značajne mogućnosti za prijavljivanje tehnologijskih projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, na čemu se intenzivno radi. 

U prosincu 2006. godine Ministarstvo znanosti, tehnologije i športa prihvatilo je znanstveni projekt Veleučilišta u Rijeci, te je u siječnju 2007. godine potpisan Ugovor o suradnji u svrhu provedbe znanstvenog projekta:

  • „Menadžment u poduzetničkoj ekonomiji“ (Šifra projekta 236-0000000-1701); glavni istraživač je prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, a na projektu su prijavljena još dva istraživača i pet znanstvenih novaka. Projekt je odobren na razdoblje od tri godine.

Veleučilište dio kadrovskih potencijala želi usmjeriti na unapređenje suradnje s Primorsko-goranskom županijom i gospodarstvom izradom različitih stručnih projekata.