You are here

Vijeće Veleučilišta

Vijeće veleučilišta i visokih škola Hrvatske interesna je asocijacija visokih stručnih učilišta u Republici Hrvatskoj. To je neprofitna, nepolitička udruga koja okuplja visoke škole i veleučilišta, udruge visokih škola i drugih zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba s područja Republike Hrvatske, a radi zajedničkog nastupanja prema trećima i zadovoljavanja drugih zajedničkih interesa i potreba članica.

Njezini su članovi dekani visokih stručnih učilišta. Cilj je Vijeća promicanje zajedničkih interesa stručnih studija koji se izvode na visokim školama i veleučilištima, te dekan Veleučilišta u Rijeci aktivno sudjeluje u njegovu radu. Posebice se u proteklom razdoblju radilo na kriterijima za usklađivanje s Bolonjskim procesom, te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Vijeće veleučilišta i visokih škola izabire članove matičnih povjerenstava za izbor nastavnika.