You are here

Studenti pomogli čišćenju divljeg odlagališta otpada u Opatiji

U sklopu kolegija Gospodarenje otpadom, studenti prve godine specijalističkog studija Sigurnost na radu su 28. svibnja 2021. godine volonterski pomogli čišćenju divljeg odlagališta otpada na Kosićevu u Opatiji.

Čišćenje se održalo u organizaciji Udruge Žmergo koja se priključila društveno odgovornoj kampanji ‘Čuvaj, pazi, ne bacaj!’ na poziv Zagrebačke pivovare kojom se želi ukazati na velik broj ilegalnih odlagališta otpada u Hrvatskoj, a u kojom se u suradnji s udrugama diljem Hrvatske u sljedećim mjesecima planira očistiti 15 ilegalnih deponija.

U akciji je osim studenata Veleučilišta u Rijeci i Udruge Žmergo sudjelovala i Javna vatrogasna postrojba Opatija, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, Klub za športsku rekreaciju Gorovo, Udruga osoba s invaliditetom i studenti Sveučilišta u Rijeci.

Volonteri su očistili gotovo 5 m3 glomaznog i 2 m3 miješanog otpada, a studenti su tijekom akcije imali priliku uvidjeti posljedice neodgovornog postupanja s otpadom koji time postaje smeće, gubi vrijedna svojstva koja posjeduje i štetno utječe na okoliš.