You are here

mr. sc. Jasminka Tomljanović, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
UTO 13:45 - 16:45
Kabinet: 
415
Telefon: 
353-715
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Internet tehnologije i E - poslovanje
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje

Asistent na kolegijima: