You are here

mr. sc. Jasminka Tomljanović, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
utorak 15:30 - 17:30h redovni (MS Teams)
utorak 18:00 - 19:00h izvanredni (MS Teams)
Kabinet: 
415
Telefon: 
353-715
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Internet tehnologije i E - poslovanje
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Elektroničko poslovanje
Stručni studij informatike - Sklopovlje računala
Stručni studij informatike - Programiranje

Asistent na kolegijima: