You are here

dr. sc. Davor Širola, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 14.30 - 16.00 (kabinet 425/IV)
SRI 15.30 - 17.00 (kabinet 425/IV)
Kabinet: 
425
Telefon: 
353-747
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij poduzetništva - Prezentacijske vještine
Specijalistički studij poduzetništva - Upravljanje marketingom
Specijalistički studij poduzetništva - Poduzetničke vještine
Specijalistički studij poduzetništva - Specijalistička praksa
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Osnove ekonomike poduzeća
Stručni studij poduzetništva - Poduzetništvo
Stručni studij poduzetništva - Ekonomika poduzetništva
Stručni studij poduzetništva - Semestralna stručna praksa
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Osnove ekonomike poduzeća
Stručni studij poduzetništva - Poduzetništvo
Stručni studij poduzetništva - Ekonomika poduzetništva
Stručni studij poduzetništva - Semestralna stručna praksa

Asistent na kolegijima: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij poduzetništva - Osnove poduzetničke ekonomije
Stručni studij poduzetništva - Gospodarstvo Hrvatske
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij poduzetništva - Osnove poduzetničke ekonomije
Stručni studij poduzetništva - Gospodarstvo Hrvatske